Türkiye'de en ucuz şey ne?

SGP araştırdı, en pahalı elektronik eşyalar çıktı. Türkler en fazla elektroniğe, haberleşmeye ve alkollü içkilere ödüyor...

Türkiye'de en ucuz şey ne?

Farklı para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir dönüşüm oranı olan Satın Alma Gücü Paritesi’ne (SGP) göre Türkler tüketici elektroniği, haberleşme ve alkollü içkiler başta olmak üzere bazı mal ve hizmetlere Avrupalıdan daha fazla para ödüyor. Ayakkabı, giyim, mobilya ve yer döşemelerinde fiyatlar nispeten düşük...

EN PAHALI NERESİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 Yılı Tüketim Mal ve Hizmetlerine Yönelik Karşılaştırmalı Fiyat Düzeyi Endeksleri’ni açıkladı. 37 ülkenin 2010 yılı tüketim mal ve hizmetlerinin karşılaştırıldığı endekse göre geçen yıl fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 148 ile İsviçre, fiyat düzeyi en düşük ülke ise 44 ile Makedonya oldu. Araştırmada 27 Avrupa Birliği ülkesi, birliğin üye adayları,Türkiye, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ, İsviçre, İzlanda, Norveç ile Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan karşılaştırıldı.

24’ÜNCÜ SIRADAYIZ

Avrupa Birliği (AB) ortalama fiyat düzeyinin 100 olarak kabul edildiği listede , fiyat düzeyi 100’den büyükse bu ülke karşılaştırılan ülke veya ülke grubuna göre pahalı, 100’den küçük ise ucuz olarak ifade edildi.

Türkiye 73’lük endeks değeriyle 37 ülke arasında 24’üncü sırada yer aldı. Türkiye’nin tüketici mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde; kişisel ulaşım araçları 115, tüketici elektroniği 110, alkollü içkiler ve sigara 106, haberleşme 104 olarak belirlenen endeks değerleriyle fiyat düzeyinin Avrupa ülkelerine göre yüksek olduğu gruplar oldu.

Buna karşılık 72 ile ayakkabı, 73 ile giyim, 75 ile mobilya ve yer döşemeleri de fiyat düzeyinin nispeten düşük kaldığı gruplar olarak belirlendi.

HABERTÜRK