Türkler ilaca düşkün değilmiş

Türkiye'de kişi başına yıllık 140 dolarlık ilaç harcaması yapıldığı belirtildi

Türkler ilaca düşkün değilmiş

Kişi başı 140 dolar

Uluslararası danışmanlık firması Deloitte’un ‘Türkiye’de ve Dünyada İlaç Sanayi: Gelişme Potansiyelleri’ raporuna göre, Türk insanı ilaca sanıldığı kadar yüksek harcama yapmıyor.

Türkiye’de kişi başına yıllık 140 dolarlık ilaç harcaması düşüyor. Bu rakam, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin ortalama ilaç harcamalarının çok altında bulunuyor.

Amerika’da 680 dolar

Kişi başı ilaç harcaması Amerika’da 680, İngiltere’de 257, Fransa’da 378, Almanya’da 301 doları buluyor. Rapora göre Türkiye’de ilaç giderleri, toplam sağlık harcamalarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

2008 sonu itibarıyla 12.1 milyar lira olan Türkiye reçeteli ilaç pazarının büyüklüğü, 2003’te sadece 6.2 milyar liraydı. Beş yıl içinde ilaç pazarı yaklaşık iki kat büyüdü.