Uzlaşmak zor

Pazar, 01 Şubat 2015 - 05:00

Karadeniz bölgesinde 5920 metrekare tarlamız bize babadan kaldı. Benim payıma 1426 metrekare düşüyor. Babadan miras kalan bu yer önce yedi kardeşe kalmışken onların içinden ölenler olunca ortak sayısı da arttı. Bu durumda tarlayı kullanamıyoruz. Örneğin ben ev yapmak istiyorum yapamıyorum. Nasıl bir çözüm yolu önerirsiniz?  N.A.

Sizin tarlanızın tapu kayıtlarına baktım, tam yirmi ortak var. Bunlardan bir kısmı sizin durumunuzda yani müşterek mülkiyete sahip ve tarlada hissesi belli 37/168, ancak bir kısmı ölen kardeşlerin mirasçısı olduğu için onlar iştirak halinde malik, yani tek tek hisseleri yok, toplu halde var. Doğrusu yirmi ortağın da bir araya gelip bir karara varmaları oldukça zor.

[[HAFTAYA]]

Bu durumda da siz bu yere ev yapmak isteseniz hepsinin iznini almak zorundasınız. Tarlayı kullanan olacak ise geri kalan 19 ortağa bir kullanma bedeli ödeyecek. Bu hususta da anlaşmak zor. Burada yapılacak şey ortaklığın giderilmesi talebi ile dava açmak. Bu davada tarlanın ortaklar arasında bölüştürülmesi, mümkün olmadığı takdirde satışının yapılarak parasının bölüştürülmesi talep edilir. Bu tarla yirmi ortak arasında bölüştürülmek mümkün ise yeni parseller oluşturulup ortaklar arasında kura ile yerleri belirlenir. Ancak bölüştürme halinde ortaklara düşecek alanın tarla vasfı kalmayabilir, durum dava sırasında bilirkişi marifeti ile tespit edilecek, şayet bölüştürmek fiilen veya hukuken mümkün olmaz ise bu halde satışına gidilip satış bedelinin paylaştırılması yapılmalı. Bu satış açık artırma sureti ile yapılacağından ortakların da ihaleye katılıp bu yeri almaları mümkün olabilecektir.