Uzun sürer

Pazartesi, 17 Mayıs 2010 - 05:00

Annemin ikinci eşinin çocukları, babaları neredeyse ölüm döşeğinde iken elinden vekaletname alıp diğer kardeşlerine gayrimenkullerini satış yapmışlar. Nitekim bu olaydan dört ay sonra da babaları öldü. Annemin miras hakkı ne olur. Hissesini alabilir mi? Dava açılırsa uzun sürer mi? A.D.

Benzer konular çok yaygın. Gelen sorular arasında da buna benzeyen sorular çoğunlukta. Ancak bunlardan birine verdiğim yanıt diğerlerine bire bir emsal teşkil etmez. Çünkü bu işlerde gelişen olaylardaki en ufak bir farklılık değişik sonuçlar doğurur.
Örneğin vekalet veren hasta babanın sağlıklı olması halinde sonuç farklı olur, sağlıksız olması halinde farklı sonuç doğurur. Satın alan kardeşin gerçekten para vererek satın alması farklı, para vermediği halde vermiş gibi satış yapılması farklı, bağış şeklinde işlem yapılmış olması farklı sonuca götürür. Bu olaydaki ağırlıklı olan babanın hastalığı sırasında vekalet vermiş olması.
Hastalık, burada bedensel bir hastalığı ifade etmiyor, zihinsel bir hastalığı ifade ediyor. Şayet vekalet verdiği gün bir sağlık raporu aldı ise zihinsel sağlık meselesi halledilmiştir, onu sağlıklı kabul etmek gerekir.
Ancak böyle bir rapor yok ise bu durumda zihinsel durumu tanıklarla ve tedavi sırasında verilen raporlar, reçeteler ve aldığı ilaçlarla sonuca gitmek gerekir. Şayet vekalet verdiği tarihte zihinsel bir engeli var idi ise bu halde vekaletname geçersizdir.
Dolayısı ile tapuda yapılan işlem de geçersizdir. Ancak zihinsel engeli yok ama buna karşın satış işleminde yukarıda saydığım değişik durumlardan biri varsa satışın iptali de mümkün, tenkis talebi de mümkün ki her iki halde de anneniz mirasın dörtte birine sahip olacaktır. Davalar uzun sürer mi? Evet sürer.

Riskiniz az
Babam bana bir miktar para verdi. Ben de arabamı satıp üzerine ekledim. Bankadan kredi kullandım ve bir daire aldım. Sonra babam tapunun kendi adına olacağını söyledi. Öyle yaptık ama banka borcu iki kefille birlikte benim üzerinde kaldı.
Sonra kredinin yeniden yapılandırılması söz konusu oldu. Bu halde babam mecbur kaldı daireyi benim adına yaptı ve kredi yapılandırıldı. Bu halde babamın ölümü durumunda benim durumum ne olur? Hak iddia eden çıkar mı? A.A.


Babanızın ölümü halinde bir problem yaşanıp yaşanmayacağını söyleyebilmem için aile tablosunu bilmem gerekir. Tapuda satış şeklinde adınıza devredildiğini söylüyorsunuz.
Şayet sizden başka mirasçı varsa ve gayrimenkulün devri onların haklarını ihlal ediyor ise dava açmaları mümkün. Ancak burada önemli bir nokta var. Sizin tapuda bu yeri satın aldığınız görülüyor.
Şayet başka mirasçı varsa ve dava açacak ise bu halde sizin hiç bedel ödemeden bu yeri babanızdan aldığınızı ama tapuda satış gösterdiğinizi ispatlamak zorunda olacak. Ancak siz bankadan kredi kullandınız, bir de arabanızı sattınız. Yani bu daire için ödeyecek paranız vardı ve bu para gerçekten ödendi. Dolayısı ile böyle bir davaya muhatap olsanız bile bu davayı kazanma ihtimaliniz çok yüksek.