Yanlış anlaşıldı

Pazar, 09 Mayıs 2010 - 05:00

Apartmanımızın ismini değiştirmek istiyoruz. Bunun için karar almak gerekli mi? Değişikliği herhangi bir yere bildirmek gerekli mi? A.Ç.

Apartmanınızın isminin değiştirilmesi ortak yerlere müdahale anlamını taşır. Çünkü apartman ismi ortak bir yer gibi düşünülür. Onun için 2007 yılı sonuna kadar, tüm bağımsız bölüm maliklerinin onayı olmadan değiştirilemiyordu.
Derken Kasım 2007’de kanunda değişiklik yapıldı. Değişiklikte deniliyor ki; ortak alanlarda yapılacak değişiklik için beşte dört oy sağlamak gerekir. Yani sizin apartmanınızın isminin değişmesi, kat malikleri toplantısında beşte dört oranında yani yüzde 80 evet oyu ile mümkündür. Ancak kanundaki bu değişiklik toplumda (hatta bir kısım hukuk çevresinde) yanlış anlaşıldı.
Cümle, binanın her yerinde beşte dört oyla değişiklik yapılabileceği izlenimi verdi. Ancak kusur, yanlış anlayandan çok kanun metnini bu şekilde kaleme alanda. Oysa projeye dahil alanlar için bu mümkün değildir. Zira kaç oyla karar alırsanız alın, binada proje dışı değişiklik yapamazsınız. Bu husus mutlak haklardan olan mülkiyet hakkını ilgilendirir ve yapılabileceği görüşü mülkiyet hakkının ihlali mahiyetindedir.
Bu yüzde 80 yani beşte dört oyla yapılabilecek işler tasdikli proje dışı işlerdir, binanın ismi gibi. Bina ismi projede yoktur. Projeye tabi işler için usulüne uygun tadilat projesi şarttır. Bu husus kamu düzenini ilgilendirdiğinden bunun aksi bile düşünülemez. İsim şayet yönetim planında varsa bunu tapuya bildirmekte yarar vardır. Yönetim planında yoksa bildirmek gerekmez.

Teminat altındasınız
Ben babamın ilk hanımından olma çocuğuyum. Babam ikinci defa evlendi üç çocuğu oldu. Şimdi babamın sağlığı endişe verici. Şayet kurtaramazsak, kardeşlerim şimdiden bana mal vermek istemiyor. Babam ölürse haklarım nedir? İkinci hanımı hayattadır. Mirası ben onla eşit mi bölüşeceğim? A.P.


Hayır, babanızın ikinci eşi ile eşit paylaşmayacaksınız. Babanızdan kalan tüm malvarlığının dörtte birini üvey anne alacak. Geri kalan dörtte üçü, siz dört kardeş eşit olarak bölüşeceksiniz. Böyle bir durumda kardeşlerinizin size mal vermemek gibi bir tutumları olamaz.
Özellikle gayrimenkuller, veraset ilamı ibrazı ile tapuda hepinizin adına tescil olunacak. Bu halde sizin adınızı isteseler bile aralarından çıkaramazlar. Dolayısı ile hukuki yönden sağlamsınız, her türlü haklarınızı koruyabilirsiniz. Yeter ki problem çıktığında yanlış bir iş yapmamak için tek başınıza hareket etmeyin, bir meslektaşımla işbirliği yapın