Af Kanunu ile kesinleşmiş idari para cezalarının yarısı siliniyor

28 Aralık 2010, Salı 05:00
AA

Soru: Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) kesilen idari para cezaları aftan yararlanıyor mu? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Nezih AKBABA Cevap: SGK’ca uygulanan idari para cezaları da af kapsamında. 31 Temmuz 2010’a kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup, Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihten önce dava açma süresi sona erdiği halde ödemediğiniz idari para cezası borcunuz için, -Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi izleyen 2’nci ayın sonuna kadar aftan yararlanmak için yazılı başvuruda bulunmanız, -İdari para cezası aslının yüzde 50’si, -Vade tarihinden, Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon oranında hesaplanacak olan tutarı (gecikme bedelini), -Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi takip eden tarihi izleyen 4’üncü ayın sonuna kadar ödemeniz halinde, başkaca ilave bir bedel ödenmeden,

[[HAFTAYA]]

-Borcunuzu, ilk taksiti Af Kanunu’nun yayım tarihini izleyen 4’üncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde, 12 ayda 6 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 5, 18 ayda 9 eşit taksitte ödenmeniz halinde yüzde 7, 24 ayda 12 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 10, 36 ayda 18 eşit taksitte ödenmeniz halinde yüzde 15 oranında hesaplanacak olan faizle birlikte ödenmeniz halinde, -İdari para cezası aslının yüzde 50’si, -Gecikme cezası, - Ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.

Memuriyet nedeniyle de olsa kendi isteğiyle ayrılan kıdem tazminatı alamaz

Soru: İki sorum var. 1) SSK başlangıç tarihim 22 Eylül 1999. İşe giriş tarihim 14 Haziran 1998 olduğu halde işyeri SSK’ya bildirimimi geç yapmış. Bu işyerinden 1 Ağustos 2000’de askere gitmek için tazminatımı alarak ayrıldım. Ve bu işyeri 8 Temmuz 2003’te kapandı (İşveren yurtdışına kaçtı). Mahkemeye versem, SSK başlangıcımı daha geriye çekebilir miyim? 2) Temmuz 2003’te başladığım işyerinden 14 Şubat 2009’da memuriyete geçişim dolayısıyla istifa ederek ayrılmak durumunda kaldım. Mahkeme yolu ile kıdem tazminatımı talep edebilir miyim? Osman ÇAKMAK Cevap: 1) İşe girişiniz bildirilmiş olduğundan, iş mahkemesine hizmet tespit davası açmanız mümkün. Ancak, işyeri kapandığı, işveren de yurtdışına kaçmış olduğu için mahkemede iddianızı ispat etmeniz çok güç. 2) Kendi isteğiyle işten ayrılan kıdem tazminatı alamaz. Memuriyete girmeniz nedeniyle işten ayrılmanız bu durumu değiştirmez.

1 Ocak 2036’ya kadar 7200 gün prim ödemelisiniz

Soru: 11 Kasım 1990 doğumlu bir kadınım. SSK girişim 8 Aralık 2010. Ne zaman emekli olabilirim? H. Şakir Cevap: Emekli olmak için, 7200 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. En geç 1 Ocak 2036’ya kadar toplam prim ödemenizi 7200 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Sigortalı bir işte çalışarak 1260 gün prim ödemelisiniz

Soru: 1964 doğumluyum. 1986-1988 yılları arasında yurtdışında sigortam var. 10 Ekim 1988’de Türkiye’de üç ay sigortam mevcut. 2000’de Bağ-Kur girişim var ve aralıksız devam etmekteyim. Askerlik hizmetim on sekiz ay. En erken hangi kurumdan ne zaman emekli olabilirim? Bülent GÜL/İSTANBUL Cevap: Öncelikle 4/a sigortasından (Eski adıyla SSK) daha erken emekli olacağınızı belirtelim. Ancak, 4/a sigortasından emekli olabilmeniz için, Bağ-Kur sigortanızı sonlandırıp sigortalı bir işte çalışarak 1260 gün prim ödemeniz gerekir. Hangi tarihte, kaç ay askerlik yaptığınızı ve yurtdışında kaç gün çalışmanız olduğunu, Bağ-Kur başlangıç tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzu, sigorta başlangıç tarihinden önce 18 ay askerlik yaptığınız, yurtdışında da 2 yıl çalıştığınız ve 1 Temmuz 2000’den itibaren Bağ-Kur’lu olduğunuz varsayımına göre cevaplandırıyoruz. Yurtdışı çalışmanızı ve askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz borçlanma süreniz kadar geri gider ve 4/a sigortasında (SSK) emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabi olursunuz. Bağ-Kur sigortanızı sonlandırıp, sigortalı bir işte çalışarak en az 1260 gün prim ödediğiniz tarihte emekli olabilirsiniz. Bağ-Kur’da devam etmeniz halinde toplam prim ödemenizi 9000 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

AF PRİM BORCU OLANA

Soru: 26 Haziran 1961 doğumluyum. Bağ-Kur giriş tarihim 19 Ocak 1987. 26 Ekim 1987’ye kadar 9 ay 7 gün Bağ-Kur yatırdım. 1 Nisan 1994’te işe başladım. 25 Şubat 2006’da işten çıktım ve primim yatmadı. Torba Yasa’dan nasıl yararlanırım? Ayrıca 10 Haziran 2007’de sigorta girişim var. 6 ay yattı. Esnaf sicil kaydım devam ediyor. Af çıkınca hepsini yatırsam ne zaman emekli olabilirim? CEZMİ Cevap: Af Yasa Tasarısı geriye yönelik borçlanma hakkı getirmiyor. Bu konuda özel bir yasa çıkmadığı sürece, geride kalan prim ödenmemiş günleri borçlanarak kazanmanız mümkün değil. Aftan yararlanabilmeniz için, ortada tahakkuk etmiş prim borcunuz olması gerekiyor. Prim borcunuz olmadığından aftan yararlanmanız ve toplu prim ödeyerek emekli olmanız mümkün değil. Emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Verdiğiniz bilgilere göre; toplam 4741 gün prim ödemeniz var. 634 gün daha prim ödeyerek, toplam prim ödemenizi 5375 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Askerliğinizi borçlanıp Ağustos 2011’de emekli olabilirsiniz

Soru: 19 Ağustos 1963 doğumluyum. 20 Ocak 1987’den beridir de Bağ-Kur’luyum. Hiç prim borcum yok. Yalnız 20 ay askerlik yaptım. Askerliğimi de borçlanırsam, ne zaman emekli olurum? Bilgilendirirseniz çok memnun olurum?  Vedat ALAGÖZ Cevap: Askerlik yaptığınız tarihi belirtmemişsiniz. Ancak, sorunuzdan askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınız anlaşılıyor. Askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz, borçlandığınız süre kadar geri gider ve emekli olmak için, 25 tam yıl prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabi olursunuz. 48 yaşınızı dolduracağınız 19 Ağustos 2011’de emekli olabilirsiniz.