Emekli olmak için çalışarak 1260 gün prim ödemeniz gerek

23 Ekim 2009, Cuma 05:00
AA

Soru: 19 Ekim 1965 doğumluyum. 1 Temmuz 1983-31 Ağustos 1999 arası SSK’ya 3840 gün prim ödedim. 1 Eylül 1999’dan beri de Bağ-Kur’a prim ödüyorum. Bağ-Kur’dan SSK’ya geçersem ne zaman emekli olabilirim? Kahraman DURAN/İzmir Cevap: Bağ-Kur’dan SSK’ya geçip sigortalı çalışarak en az 1260 gün prim ödemeniz halinde SSK şartlarıyla emekli olma hakkı elde edersiniz. SSK’da 25 yıl sigorta, 5150 gün prim ve 47 yaş şartlarına tabisiniz. Bağ-Kur’u kapatıp, sigortalı bir işte çalışarak prim ödemenizi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.Örneğin, 15 Kasım 2009’dan itibaren sigortalı çalışmaya başlayıp ara vermeden prim ödediğinizde 15 Mayıs 2013’te emekli olabilirsiniz.

Emekli olma şartlarını 23 Mayıs 2002’deki sigortalılık süresi belirliyor

Soru: 4405 prim ödedim. 500 gün askerlik borçlanması yaptım. 1 yıllık Bağ-Kur’um var. Ne zaman emekli olabilirim? Zafer Cevap: Emekli olma şartlarını 23 Mayıs 2002 itibarıyla sahip olunan sigortalılık süresi belirliyor. Sigorta başlangıç, doğum ve askerlik yaptığınız tarihleri bilmeden sorunuzu cevaplandırmak mümkün değil. Sigorta başlangıcınız 1980. Askerliğinizi 1980‘den sonra yaptığınızı ve 47 yaşınızı doldurduğunuzu varsayarsak, istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.

Babanız SSK'ya geçip 3.5 yıl pirim ödemeli

Soru: Babam 1 Ocak 1951 doğumlu. 8 Eylül 2003’te Bağ-Kur’lu oldu. 6 yıllık Bağ-Kur’u bulunuyor. Bağ-Kur ödemesine başladığımızda 6 ay askerlik için de ek ödeme yapmıştık. Yapılan ek ödeme sayılır mı? Babam daha ne kadar prim öderse, kısmi emekli olmaya hak kazanır? Kısmi emekli olmasını mı yoksa normal emekli olmasını mı tavsiye edersiniz? Aslı Cevap: Babanızın 6 ay askerlik borçlanması prim ödemesine eklenir. Babanızın kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilmesi için yaklaşık 8.5 yıl daha prim ödeyerek 6.5 yıl olan prim ödemesini 15 yıla çıkarması gerekiyor. Normal emekli olabilmesi için 18.5 yıl daha prim ödemesi gerektiğinden, 77 yaşında emekli olmasının bir avantajı olmadığından kısmi aylıkla emekli olması daha uygun.

İnce ayar varlık beyanında patlamaya yol açar

Soru: Mayıs 2009’da vergi incelemesine alınan mükellef, varlık barışı kapsamında varlık beyan ettiğinde, inceleme sonunda çıkacak vergi ve cezadan kurtulabilir mi? Ercüment YILMAZ Cevap: 5811 sayılı ‘Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun’un Geçici 4’üncü maddesinin birinci bendi, ‘Bu kanunda yapılan değişiklik ve süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19 Haziran 2009’dan önce haklarında vergi incelemelerine başlanmış olanlar, bu incelemelerle ilgili olarak kanunun 3’üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden yararlanamazlar’ hükmünü içermektedir. Buna göre, 19 Haziran 2009’dan önce vergi incelemesine alınanlar, beyan ettikleri varlık tutarlarını inceleme sonucu bulunacak matrah farkından düşemiyorlar. 19 Haziran 2009’da veya daha sonraki bir tarihte vergi incelemesine alınanlar varlık beyanında bulunarak incelemenin olumsuz sonuçlarından kurtulurken, 19 Haziran 2009’dan önce incelemeye alınanlar, varlık barışından yararlanarak incelemenin olumsuz sonuçlarından kurtulamaması yasanın bir iki zarfından biri. Bu uygulama, mükellefler arasında ayrımcılık yarattığı gibi, anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırı. Yasanın başarılı olmasını da önemli derecede engelliyor. Mükelleflerce ihtilaf yaratılıp, anayasaya aykırılılık iddiasında bulunulsa, muhtemelen mahkemece iptal için Anayasa Mahkemesi’ne götürülecektir. 19 Haziran 2009’dan önce incelemeye alınanların varlık barışından yararlanmaları ve 2008 yılının da varlık barışı kapsamına alınması yönünde tek maddelik yasal bir düzenleme yapılması öngörülüyor. Böylece önümüzdeki iki aylık dönemde, varlık barışının uygulamaya konduğu 22 Kasım 2008’den bugüne kadar yapılan varlık beyanından daha fazla tutarda varlık beyan edilebilir.

Belediyenin kestiği ceza kira gelirinden düşülemez

Soru: Belediyenin encümen kararına istinaden imar uygulaması nedeniyle yazdığı ceza, kira gelirinden düşülebilir mi? Seval DİNÇER Cevap: Vergilendirilecek safi gelirin tespiti sırasında, kira gelirlerinden hangi giderlerin indirilebileceği Gelir Vergisi Kanunu’nun 74’üncü maddesinde belirlenmiş, maddenin son bendinde de para cezaları ve vergi cezalarının hasılattan indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükme göre, imar mevzuatına aykırı inşaat yapımı nedeniyle encümen kararınca belediyenin kestiği cezanın vergilendirilecek kira gelirinden düşülmesi mümkün değildir.

İsteğe bağlıya 72 ay daha prim ödeyebilirsiniz

Soru: 24 Aralık 1965 doğumluyum. Aralık 1996’dan itibaren 90 günlük prim ödemişliğim var. Mayıs 2003’ten beri de SSK isteğe bağlı sigortaya prim ödemekteyim. 1) Ne zaman emekli olabileceğim? 2) SSK’dan emekli olabilmek için isteğe bağlı sigortaya prim ödemeyi ne zaman kesip sigortalı bir işe girmeliyim? 3) Temmuz 1994’te başlayan 8 aylık ‘kısa dönem’ askerlik hizmetim var. Bunun bana emekliliğim ya da prim ödeme tarihim açısından ne gibi bir avantajı olabilir?Mustafa GERŞEN Cevap: 1) 25 yıl sigorta, 5825 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. 3425 gün daha prim ödeyerek, 2400 gün olan prim ödemenizi 5825 güne tamamlamanız şartıyla, 24 Aralık 2021’de emekli olabilirsiniz. 2) 72 ay (2160 gün) isteğe bağlı prim ödedikten sonra isteğe bağlıdan çıkarak, kalan 1265 gün priminizi sigortalı bir işte çalışarak ödemelisiniz. 3) 8 aylık askerlik sürenizi borçlanmanız, prim sayınızı 240 gün artırır. Emekli olacağınız tarihi değiştirmez.

Hizmet tespit davası açmanızda yarar var

Soru: 1977 doğumluyum. 1996’da SSK’lı oldum. Ancak primlerim 1 Kasım 2000’de ödenmeye başladı. Sigorta girişim hangi tarihtir? 3211 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Kaç yaşında maaşımı alabileceğim? Emekli olabilmem için kaç prim gerekir? Mehtap YILDIRIM Cevap: Sigorta başlangıç tarihi kişileri emekli eden yaşlılık, malullük ve yaşlılık sigortalarına ilk defa prim ödenen gündür. Emeklilik işlemlerinizde başlangıç tarihi olarak 1 Kasım 2000 dikkate alınacaktır. Bu tarihe göre 7000 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 3789 gün daha prim ödeyerek, prim ödemenizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 2035’te 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 1996’daki başlangıcınız stajyer sigortası değilse, işveren girişinizi kuruma bildirmiş, çalışma günlerinizi bildirmemiş. Bu duruda iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak 1 gün bile süre kazansanız, başlangıcınız 23 Mayıs 1996 ve önceki bir tarihse 20 yıl sigorta, 5825 gün prim ve 52 yaş, sonrası bir tarihse 5900 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz.