Prim borcundan dolayı sigortası durdurulan aftan yararlanabilecek

29 Aralık 2010, Çarşamba 05:00
AA

Soru: Prim borcumdan dolayı sigortamı durdurdular ve prim borcumu sildiler. Silinen borçları Af Kanunu’na göre ödeyerek emekli olabilir miyim?  İhsan UZUN Cevap: 30 Nisan 2008 itibarıyla 5 yıldan (60 ay) fazla Bağ-Kur veya Tarım Bağ-Kur prim borcu olanların sigortası, primi ödenen son ay sonu itibarıyla durduruldu. Prim borçları silindi. Silinen borçlara ilişkin günlerin primi, cari değerler üstünden ödenmediği sürece sigorta süresi olarak dikkate alınmıyor. Sizin de aynı kapsamda sigorta süreniz durdurulmuş ve prim borçlarınız silinmiş.

[[HAFTAYA]]

Ancak, günlerinizi Af Kanunu’ndan yararlanarak kazanabilirsiniz. Sigorta süreleri durdurulan zorunlu Bağ-Kur sigortalıları ile Tarım Bağ-Kur’luları veya hak sahiplerinin, Af Kanunu yayımlanıktan sonra 2 ay içinde yazılı olarak başvurup, durdurulan sigorta süreleri için, prim tahakkuku yapılarak borçlandırılmalarını talep etmeleri gerekiyor. Af Kanunu ile hesaplanan prim borcu aslının tamamı, vade tarihinden kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak olan tutarı (gecikme bedelini), kanun yayımlandıktan sonra 5 ay içinde ödendiği takdirde, gecikme cezası ile gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Durdurulan süreler, sigorta süresi olarak dikkate alınacak. İhya işlemi geçerli sayılmayacak. Yapılan ödemeler, sigortalının başka borçlarına mahsup edilecek, borcu olmaması halinde ise iade edilecek. Belirttiğimiz şekilde aftan yararlanarak durdurulan sigorta sürelerinizin primini ödeyerek, diğer şartları da yerine getirmiş olmak şartıyla emekli olabilirsiniz.

5900 gün prim ödeyip 57 yaşı doldurmanız gerekiyor

Soru: 1979 doğumluyum. 1997’den beri prim ödüyorum. Ne zaman emekli olurum? Merve KOCA Cevap: 25 yıl sigorta, 5900 gün prim ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 5900 gün prim ödemek şartıyla, 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Eşiniz 5400 gün prim ödeyip 61 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir

Soru: Eşim 1977 doğumlu. 1993’te SSK’lı oldu. Ama bir gün dahi prim ödemesi yok. Primlerini şimdi yatırırsak ne zaman emekli olur? Kaç gün prim ödemesi gerekiyor?  Eşref ÇAP Cevap: Eşiniz bugün isteğe bağlı prim ödemeye başlar ve 5400 gün prim öderse, 61 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir. Veya sigortalı çalışarak 7200 gün prim ödemesi şartıyla 58 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.

Prim yeterli 49 yaşın dolmasını bekleyeceksiniz

Soru: 1 Nisan 1965 doğumluyum. Haziran 1985’te SSK’lı oldum. 7400 gün prim ödedim. Ne zaman emekli olabilirim?  Bayram SAĞINDIK Cevap: 25 yıl sigorta, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 1 Nisan 2014’te emekli olabilirsiniz.

Hurda uygulamasından 1985 ve daha eski model taşıtlar yararlanıyor

Soru: 1986 model otobüsüm var. Temmuz 2010’da çıkan hurda indiriminden yararlanabilir miyim? 2011’de aracım 25 yaşında oluyor. Bu bir engel teşkil eder mi? Naci/Eskişehir Cevap: İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescili bulunan, model yılı 1985 veya daha eski olan motorlu taşıtlarının kayıt ve tescillerini 31 Aralık 2011’e kadar sildirip hurdaya çıkaranlar, hurda indiriminden yararlanabiliyor. Bunun için araçların il özel idarelerine veya belirlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne teslim etmeleri, gerçek ve tüzel kişiler adına 31 Aralık 2011’e kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28 Şubat 2009’a kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin ediliyor. Yani siliniyor. Kamuoyunda hurda indirimi olarak adlandırılan bu uygulamadan, model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtlar yararlanıyor. Maalesef 1986 model olan taşıtınız bu uygulamadan yararlanamaz.

2017’de emekli olmanız mümkün

Soru: 1964 doğumluyum. 1985’te SSK’lı oldum. 300 gün prim ödedim. 1993’ten beri Bağ-Kur’a prim ödüyorum. Askerliği borçlanmadım. Ne zaman emekli olurum? Sulhettin ZİREK Cevap: Bağ-Kur başlangıç tarihinizi bildirmemişsiniz. Oysa bir gün bile emekli olma şartlarınızı değiştiriyor. Sorunuzu 1 Temmuz 1993’te Bağ-Kur’lu olduğunuz varsayımına göre cevaplandırıyoruz. 25 yıl prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Ara vermeden prim ödeyerek priminizi 5 yıla tamamlayacağınız 1 Eylül 2017’de, 53 yaşınızı da dolduruyorsanız emekli olursunuz. Doldurmuyorsanız 53 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Haziran 2010’dan önceki Bağ-Kur prim borçları aftan yararlanır

Soru: 2005’te Bağ-Kur’lu oldum. Aftan yararlanabilir miyim? Birkaç yıl prim ödedim. Borcum 5000 lira olmuştu. Anaparası ödenirse af olur mu? Erdal SAYGILI Cevap: Haziran 2010’dan önceki aylara ait olup, af kanununun yayımlandığı tarihe kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan prim borçları aftan yararlanıyor. Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ay sonuna kadar yazılı başvuruda bulunup, prim borcu aslını ve borcun vade tarihinden, kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon oranında hesaplanacak olan gecikme zammını, 4 ay içinde ödemeniz halinde, yüksek oranlı gecikme zammınızın tamamı silinecektir. Her iki ayda bir olmak üzere borcunuzu 12 ayda 6 taksitle ödemeniz halinde yüzde 5, 18 ayda 9 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 7, 24 ayda 12 taksit ödemeniz halinde yüzde 10, 36 ayda 18 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 15 gecikme faizi uygulanacaktır.