Tarımsal amaçlı kooperatif ortaklarının kredi borçları af kapsamında

31 Mart 2011, Perşembe 05:00
AA

Soru: Tarım kredi kooperatifinden kullanılan kredi borçları aftan yararlanıyor mu? Yararlanıyorsa ne işlem yapmamız gerekiyor? Bulunduğumuz yerdeki kooperatif avukatı yararlanamayacağımızı söyledi. Aftan nasıl yararlanabiliriz?  Muhammet YANIK/Trabzon Cevap: Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı Yasa’nın 17/21’inci maddesi hükmüne göre; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, tarımsal amaçlı kooperatifler veya bu kooperatifin ortaklarına 31 Aralık 2011’den önce kullandırılan ve Torba Yasa’nın yayımlandığı 25 Şubat 2011’e kadar vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan kredi borçları Torba Yasa’dan yararlanarak ödenebiliyor.

Söz konusu kredi borçlarının Torba Yasa kapsamında ödenmesi için şu şekilde işlem yapacaksınız: - En geç 30 Haziran 2011 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Tarım ve Köyişleri İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuru yapacaksınız. - Kredi borcunun aslı ile, - Kredi borcuna vade tarihinden 25 Şubat 2011’e kadar, sözleşme faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak olan tutar ile enflasyon oranında hesaplanacak olan tutardan düşük olanını, - 30 Eylül 2011 Cuma günü mesai saati sonuna kadar ödeyeceksiniz. - Borcun ilki her yıl Eylül ayında olmak üzere iki yılda iki eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 10, üç yılda üç taksitte ödenmesi halinde yüzde 15, dört yılda dört taksitte ödenmesi halinde yüzde 20, beş yılda beş eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 25 faiz uygulanacak. Böylece kredi borcunun ödenen kısmına işletilen feri borçların tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.

Torba Yasa özel usulsüzlük cezasının yarısını siliyor

Soru: Şirketimizin özel usulsüzlük cezası borcu var. Aftan yararlanabilir miyiz? Cezanın tamamının silinmesi için ne yapmamız gerekiyor?Eylem AKÖZ Cevap: 31 Aralık 2011’e kadar olan fiillerle ilgili olarak, vergi aslına bağlı olmadan kesilen cezalar Torba Yasa’dan yararlanabiliyor. Özel usulsüzlük cezası da vergi aslına bağlı olmadan kesilen ceza olduğundan Torba Yasa’dan yararlanıyor. Ancak cezanın tamamının silinmesi söz konusu değil. Özel usulsüzlük cezası ile ilgili Torba Yasa’dan yararlanmak için şu şekilde işlem yapmanız gerekiyor: - En geç 2 Mayıs 2011 Pazartesi mesai saati sonuna kadar vergi dairenize elektronik ortamda başvuru yapacaksınız. - Özel usulsüzlük cezasının yüzde 50’si ile - Özel usulsüzlük cezasının yüzde 50’sine vade tarihinden Torba Yasa’nın yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihine kadar enflasyon oranında hesaplanacak olan gecikme bedelini, 31 Mayıs 2011 Salı günü mesai saati sonuna kadar ödeyeceksiniz. - Borcunuzu ilk taksit Mayıs 2011’de olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde 12 ayda 6 taksitte yüzde 5, 18 ayda 9 taksitte yüzde 7, 24 ayda 12 taksitte yüzde 10, 36 ayda 18 taksitte yüzde 15 faiziyle birlikte ödemeniz mümkün. - Böylece özel usulsüzlük cezasının yüzde 50’si ile gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.

Torba Yasa’dan yararlanarak borçlanma yapamazsınız

Soru: 1968 doğumluyum. 1984’te SSK’lı oldum. 1 yıl prim ödedim. Aftan yararlanabilir miyim?  Yeliz KIN Cevap: Sorunuzu gerideki boş günlerinizi borçlanmak için soruyorsanız, maalesef borçlanma yaparak gün kazanamazsınız. Çünkü, 25 Şubat 2011’de yürürlüğe giren Torba Yasa geriye dönük borçlanma hakkı getirmedi. Prim borcunuz olmadığından aftan yararlanmanız söz konusu değil.

Dayınız Ziraat Bankası kredisiyle prim borcunu ödeyip emekli olabilir

Soru: Dayım 1 Temmuz 1932 doğumlu. 1 Aralık 1990’da zorunlu tarım Bağ-Kur’lu olmuş. Ancak primlerini ödememiş. Bağ-Kur’da borç gözüküyor. Bu primleri aftan yararlanarak ödersek, dayım ne zaman emekli olur? Hatice KAYA Cevap: Dayınız yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl prim ve 58 yaş şartlarına tabi. Dayınız, Torba Yasa’dan yararlanarak prim borcunu ödemesi halinde, yaş haddinden emekli olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Ziraat Bankası ile anlaşma yaptı. Dayınız Ziraat Bankası’ndan alacağı kredi ile prim borcunu ödeyerek emekli olabilir. Emekli aylığının bir kısmı kredi borcuna kesilir. Diğer kısmı da kendisine ödenir.

Anneniz doğum borçlanması ve 2151 gün prim ödemesiyle emekli olabilir

Soru: Annem 1957 doğumlu. 1976’da 9 günlük sigortası var. Emeklilik için yararlanabileceği bir fırsat var mı? 5000 prim gününü tamamlaması mı gereklidir? Ramazan SULU Cevap: Annenizin 8 Eylül 1999 itibarıyla 18 yıldan fazla sigorta süresi olduğundan emekli olmak için eski yasa şartlarına tabi. Eski yasaya göre; yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 50 yaş şartlarına tabi. Anneniz 3591 gün daha prim ödeyerek, 9 gün olan primini 3600 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. Annenizin sigorta başlangıç tarihinden sonra aralarında en az iki yıl olan iki doğumu varsa, iki doğumunu borçlanarak 1440 gün kazanabilir. 2151 gün de prim ödeyerek, primini 3600 güne tamamlayarak emekli olur.

İki doğumunuz için borçlanma yaparak 1440 gün kazanabilirsiniz

Soru: 3 Ağustos 1957 doğumluyum. 1 Ekim 1980’de SSK’lı oldum. 1890 gün kesintisiz prim ödedim. Daha sonra işten ayrıldım. 3 çocuğum oldu. Doğum borçlanmasıyla prim günümü doldurup emekli olabilir miyim? Hangi kanuna tabi olduğumu öğrenebilir miyim? Binnaz KURTOĞLU Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Doğumlarınız işten ayrıldığınız tarihten sonraysa, üç doğumunuzdan aralarında 2 yıl süre olan iki doğumunuzu borçlanarak 1440 gün kazanabilirsiniz. Doğum borçlanmasıyla toplam ödemeniz 3330 güne yükselir. 270 gün daha prim ödeyerek, toplam ödemenizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 3 Ağustos 2015’te emekli olabilirsiniz.

 

2