Torba Kanun geriye dönük kayıt ve tescil hakkı getirmedi

01 Nisan 2011, Cuma 05:00
AA

Soru: Babam 57 yaşında. Ticari araç işletiyor. 1992’de ticaret odasına, 1993’te şoförler odasına ve 1996’da vergi dairesine mükellefiyet kaydı yaptırıyor. Siz de takdir edersiniz ki, otomatik olarak Bağ-Kur’lu olmak zorunda. Ama Bağ-Kur’a hiç kayıt yapılmadı. Vergi mükellefiyeti de devam ediyor. 6111 sayılı Yasa’da bu konuyla ilgili bir düzenleme var mı?  Hüseyin ERÖZYÜREK Cevap: Babanız gibi süresi içinde Bağ-Kur’a kayıt ve tescilini yaptırmayanlara geriye dönük olarak kayıt ve tescil yaptırmak için iki kez şans verildi. İlki 4956 Yasa ile 2 Ağustos 2003’ten itibaren 6 ay içinde vergi kaydı ibraz edenlerin sigorta hak ve yükümlülüğü geriye dönük olarak vergi mükellefiyetinin başladığı tarihten itibaren başlatıldı.

[[HAFTAYA]]

İkincisi ise; 5754 sayılı Yasa’nın Geçici 8’inci maddesiyle, 1 Ekim 2008’den itibaren 6 ay içinde, 4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 arası dönem için vergi kaydı ibraz edenlerin sigorta hak ve yükümlülüğü, geriye dönük olarak başlatıldı. 6 aylık sürenin son günü olan 31 Mart 2009’a kadar vergi kaydı ibraz etmeyenlerin sigorta hak ve yükümlüğü, 1 Ekim 2008’den itibaren başlatılıyor. Babanız maalesef verilen iki şansı da kullanamamış. Bugün için 1 Ekim 2008’den itibaren Bağ-Kur’a kayıt yaptırabilir. Daha eski tarihle kayıt yaptırması mümkün değil. 6111 sayılı Torba Yasa’da da babanızın geriye dönük tesciline ilişkin bir düzenleme bulunmuyor.

Veraset yoluyla edinilen ortaklık payının satışı vergiye tabi

Soru: İvazsız elde edilen mallarla ilgili yazınıza göre; bedelsiz elde edilenler, Gelir Vergisi kapsamına alınmıyor. İvazsız olarak verasetten elde edilmiş limitet şirket hisselerinin intikalden sonra, diğer şirket ortaklarına satılması, Gelir Vergisi doğurur mu? Gelir Vergisi’nden söz edilebilmesi için alım gerçekleşmesi ve bunun satılması şartı vardı. Verasetten edinilmiş bir hak ivazsız olacağından, Gelir Vergisi’nden bahsedebilmemiz ne kadar doğru? Değer artış kazanç vergisi verilmesi gerekir mi?  Mehmet ÖMÜRLÜ Cevap: Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 80’inci maddesinde, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkartılmasından sağlanan kazançlar ‘değer artış kazancı’ olarak tanımlanmıştır. Değer artış kazançları da kanun hükmünde ‘gelire giren diğer kazanç ve iratlar’ olarak Gelir Vergisi’ne tabi bulunuyor. Gelir Vergisi’ne tabi olmayan ise ivazsız (bedelsiz) veya verasetten iktisap edilen hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olup iki elde tutulduktan sonra elden çıkarılan hisse senetlerinden sağlanan kazançlardır. Sonuç olarak, veraset yoluyla iktisap ettiğiniz limitet şirket ortaklık payınızı elden çıkartmanız halinde sağlayacağınız kazanç, değer artış kazancı kapsamında Gelir Vergisi’ne tabi bulunuyor.

Ziraat Bankası kredisiyle emekli olunacak

Soru: Emekliliğine 2 yıl (730 gün) kalmış çalışmayan 29 Ocak 1958 doğumlu bir erkek, Torba Yasa’ya göre; bankadan alacağı kredi ile 2 yıllık borcunu SGK’ya ödeyerek emekliliğe hak kazanır mı? Borcu banka tarafından emekli maaşından her ay kesilerek tahsil edilebilir mi? Devlet işlem için hangi bankaları öneriyor?  M. Nevzat ÇAMDIR Cevap: Sorundaki kişi 4/b’li (Bağ-Kur) ise ve iki yıl prim borcu varsa, bankadan kredi alarak prim borcunu öder ve emekli olabilir. Emekli aylığından her ay yapılacak kesinti ile kredi borcunu öder. Emekli aylığının diğer kısmı da kendisine kalır. Sosyal Güvenlik Kurumu Ziraat Bankası ile anlaştı. Kredi Ziraat Bankası’ndan alınacak. Alınan kredi sigortalının eline değmeyecek. Kredi direkt SGK’ya aktarılacak. Emekli aylığı bağlandığında da aynı şekilde aylığın belli kısmı kredi borcu için bankaya aktarılacak. Ancak, sorunuzdaki kişi 4/a’lı (SSK) ise mevzuatımızda geriye veya ileriye doğru borçlanma bulunmadığından ve Torba Yasa da borçlanma hakkı getirmediğinden borçlanma yaparak emekli olması mümkün değil.

Eşiniz Tarım Bağ-Kur’una 87 ay prim ödeyebilir

Soru: Eşim 1975 doğumlu. 2007’de tarım sigortalısı oldu ve 610 gün prim ödedi. 2011’de Tarım Bağ-Kur’a geçti. Ne kadar prim ödeyip SSK’ya geçebilir? Ne zaman emekli olabilir? Ahmet DİNER Cevap: Eşiniz SSK’da yaş haddinden emekli olmak için 25 yıl sigorta, 4500 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi. Tarım Bağ-Kur’una 87 ay (2610 gün) prim ödedikten sonra, Tarım Bağ-Kur’unu kapatıp, sigortalı bir işte çalışarak, 1280 gün prim ödeyerek toplam ödemesini 4500 güne tamamlaması şartıyla, 2033’te 58 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.

1987’den Bağ-Kur’a kayıt mümkün değil

Soru: İşyerim 1987’de eşimin üzerineydi. Fakat Bağ-Kur mecburi olmadığından, Bağ-Kur’lu olmadık. Sonra işyerini kapadık. Geriye dönük Bağ-Kur’dan faydalanabilir miyiz?  Adnan BİLGİÇ Cevap: Bağ-Kur’a süresi içinde kayıt ve tescilini yaptırmayanlardan, vergi mükellefiyeti devam edenlerin sigorta hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008’den itibaren başlatılmaktadır. Bugün için 1 Ekim 2008’den önceki dönem için Bağ-Kur’a kayıt yaptırmak mümkün değil. Torba Yasa geriye dönük kayıt ve borçlanma imkanı getirtmediğinden, 1987’den eşinizi Bağ-Kur’a kayıt ettirerek gün kazanmanız mümkün değil. 

Primi 15 yıla tamamlamalısınız

Soru: 1985’te dükkân açtık. Bağ-Kur’a giriş yapıldı. 7 yıl 6 ay ödedikten sonra Bağ-Kur’u kapadık. Daha sonra 2 ay isteğe bağlı ödedik. Ama sonra yatırmadık. Şu an emekli olmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?  Zeynep SOYLU Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Bağ-Kur’a isteğe bağlı olarak 88 ay daha prim ödeyerek toplam ödemenizi 15 yıla tamamlayacağınız tarihte, 58 yaşınızı da dolduruyorsanız emekli olabilirsiniz. Doldurmuyorsanız 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.