Torba Yasa 12 Eylül mağdurlarına borçlanma hakkı getirdi

04 Nisan 2011, Pazartesi 05:00
AA

Soru: 12 Eylül mağduruyum. Herhangi bir kişi ya da kuruluşa yönelik fiili bir eylemimiz olmadığı halde, örgüt üyeliği ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefetten 6 yıl 8 ay ceza verdiler. 24 ay cezaevinde kaldım, temyiz sonucu beraat ettim. Torba Yasa’dan faydalanabilmem için, hangi evraklar gerekiyor? Nereye ne şekilde başvuru yapmam gerekli? C.GANGEL Cevap: Torba Yasa, sıkıyönetim mahkemelerince tutuklanan, ancak daha sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, tutukluluk ve gözaltında geçen sürelerini borçlanarak sigorta süresi olarak kazanma hakkı getirdi. Günlerinizi borçlanarak kazanmak için şu şekilde işlem yapacaksınız:

[[HAFTAYA]]

- Tutukluluk ve gözaltında geçen sürelerinizi, - Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliği’nden temin edeceğiniz, durumunuzu kanıtlayan belgeleri (hangi savcılıkça soruşturma yapıldığı, davanın hangi mahkemede görüldüğü davanın yılı gibi bilgiler) ekleyeceğiniz borçlanma dilekçesiyle 25 Ağustos’a kadar bulunduğunuz yerdeki sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğüne başvurun. - Prime esas kazancın alt sınırı üstünden yüzde 32 oranında hesaplanacak borçlanma bedelinin; tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde, bu durumunuzdan dolayı dava açıp tazminat almışsanız tarafınızdan, tazminat almamışsanız Hazine’ce ödenmesi halinde, - Tutukluluk ve gözaltında geçen süreler sigorta süresi olarak değerlendirilecektir.

65 yaş aylığınızın neden kesildiğini araştırın

Soru: 11 Ekim 1937 doğumluyum. 20 Nisan 1982’de Bağ-Kur’lu oldum. 8 yıl 10 ay 17 yedi gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Torba Yasa’dan yararlanabilir miyim? 65 yaş maaşı alıyordum. Bu ay o da kesildi. Bunun için ne yapmalıyım? Emekli olamazsam ne kadar para alabilirim? SSK’lı çalışarak ne kadar ödeme yapmalıyım? Fatma TURGUT Cevap: Bağ-Kur’dan yaş haddinden emekli olmak için prim ödemenizi 15 yıla (5400 gün) tamamlamanız gerekiyor. Sigortalı bir işte çalışarak 1260 gün prim ödemeniz halinde, SSK’da yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemenizi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte SSK’dan emekli olabilirsiniz. 2022 sayılı Kanun’a göre; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını il veya ilçe idare heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece aylık bağlanıyor. 65 yaş aylığınızın neden kesildiğini araştırın. Belirttiğimiz şartları taşıyorsanız başvurunuz üzerine aylığınız tekrar bağlanır.

Sigortalı çalışarak 1260 gün prim ödeyip emekli olabilirsiniz

Soru: 26 Haziran 1962 doğumluyum. Emekli Sandığı girişim 11 Temmuz 1980, ayrılışım 22 Ağustos 1998’dir. Bir adli olaydan dolayı altı aydan fazla ceza aldığımdan Devlet Memurları Kanunu gerekçesiyle görevden ayrıldım. Nasıl emekli olabilirim? Ayhan ÇALIKUŞU Cevap: Primi ödenen son yedi yılda fazla prim ödenen kurumdan emekli olunuyor. Sigortalı çalışarak 1260 gün prim ödemeniz halinde, SSK’da 25 yıl sigorta, 5000 gün prim ve 45 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemenizi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte, SSK’dan emekli olabilirsiniz.

Doğum borçlanması yaparak 720 gün kazanabilirsiniz

Soru: 1975’te SSK’lı oldum. Ancak 1977’de işten ayrıldım. 1988’de doğum yaptım. 2007’de tekrar SSK’lı oldum. 2 yıllık doğum borçlanmasından yararlanabilir miyim? M.DOLU Cevap: Sigortalı çalışırken işten ayrıldıktan sonra doğum yapmanız ve doğum tarihiniz sonrasındaki iki yıllık süre içinde çalışarak prim ödemediğinizden dolayı, doğum borçlanması yaparak 720 gün kazanabilirsiniz.

Prim yeterli, 49 yaşı da doldurmanız gerekiyor

Soru: 14 Ağustos 1970 doğumluyum. 28 Aralık 1985’te SSK’lı oldum. 8300 günüm bulunuyor. Kaç yaşında emekli olabilirim? Sadullah KESKİNER Cevap: 25 yıl sigorta, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 14 Ağustos 2019’da emekli olabilirsiniz.

İşverenin çalışma şartlarını uygulamaması, kıdem tazminatı alarak ayrılma hakkı verir

Soru: ‘İş Kanunu 24-2/f’ye göre iş akdinin feshi’ ne demektir? İmza edilmesi çalışan aleyhine sonuç doğurur mu?  Sezai TAŞIN Cevap: İş Kanunu’nun 24’üncü maddesi, ‘işçinin haklı nedenle iş akdini derhal fesih hakkı’nı düzenlemektedir. Söz konunu maddenin ‘Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’ başlıklı bendinin (f) alt bendi ‘Ücretin parça başına veya iş tutarı üstünden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa’ hükmünü içerir. Bu hükme göre; iş akdinin parça başına veya iş tutarı üstünden belirlenen hallerde işverenin sözleşme hükümlerine aykırı olarak işçin yapabileceği sayı ve tutardan az iş vermesi neticesinde, işçinin uğradığı ücret kaybını karşılamaması veya sözleşmede belirlenen çalışma şartlarını sağlamaması halinde, işçi iş akdini derhal feshederek kıdem tazminatını alarak işinden ayrılabilir.

850 gün daha prim ödeyerek emekli olabilirsiniz

Soru: 10 Eylül 1953 doğumluyum. 1984’te SSK’lı oldum. 2750 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? Cuma Murat EKİNCİ Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için 25 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 59 yaş şartlarına tabisiniz. 23 Mayıs 2014’e kadar 850 gün daha prim ödeyerek, priminizi 3600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.