Yeni yılda ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 3.3 oranında artırıldı

01 Ocak 2010, Cuma 05:00
AA

Soru: 2010 yılında ödenecek taşıt vergileri belli oldu mu? Artış oranı ne kadar oldu? 3 yaşında motor silindir hacmi 2000 cc olan otomobilim için 2010’da kaç lira Taşıt Vergisi ödeyeceğim?Ayşe ELMALI Cevap: Taşıt vergileri her yıl bir önceki yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Ancak, Bakanlar Kurulu’nun, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma ve artırılan vergi tutarlarını da 20 katına kadar artırma yetkisi bulunuyor. Bakanlar Kurulu vergi artışında insaflı davrandı. 2009 yılı yeniden değerleme oranını (yüzde 2.2) yüzde 50 artırarak, 2010’da ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni yüzde 3.3 artırdı. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu kararında göre belirlenen vergi tarifesindeki 2010 yılı, Taşıt Vergisi tutarlarına ilişkin Maliye Bakanlığı’nın 34 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri motor silindir hacmi ve yaşına göre aşağıdaki vergi tarifesindeki vergi tutarlarını, Ocak ve Temmuz 2010’da olmak üzere iki eşit taksitte ödeyecekler.

Kasko değerinin yüzde 5’i vergiden fazla olan daha az vergi ödeyecek

Taşıtının kasko değerinin yüzde 5’i ödeyeceği Motorlu Taşıt Vergisi’nden fazla olanlar, vergi tarifesinde aynı yaş grubunda bulunan taşıtlar için bir alt kademede belirlenen tutarda vergi ödeyebiliyor. Otomobil sahipleri sigorta acentelerinden araçlarının kasko değerini öğrenip, kasko değerinin yüzde 5’i ile tarifedeki vergi tutarlarını karşılaştırsınlar. Şayet 2010 Taşıt Vergisi kasko değerinin yüzde 5’inden fazlaysa, bir sigorta acentesine, ‘Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarına esas olan kasko sigortası değeri bildirim formu’ düzenleterek bir dilekçe ekinde bağlı olduğu vergi dairesine vermeleri halinde kademedeki vergiyi öderler. Hatta geçmiş yıllarda ödedikleri vergileri de geçmiş yılların kasko bedelinin yüzde 5’i ile mukayese etsinler. Şayet geriye doğru 4 yıl fazla (2005-2009) ödedikleri vergi varsa, yeterli olacaktır. Hatta geçmiş yıllarda fazla ödediğiniz vergileri de düzeltme yoluyla geri alabilirsiniz.

2010’da harçlar yüzde 10 artırıldı

Soru: Satın aldığımız dairenin tapu işlemlerini aralık ayı içinde tamamlayamadık. Tapu 2010’a kaldı. Bu durumda 2010’da ödeyeceğimiz Tapu Harcı masrafı arttı mı? 2010’da ne kadar harç ödememiz gerekiyor? Bekir TORUN Cevap: Maliye Bakanlığı’nca 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve karara istinaden Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 60 sayılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2010’da ödenecek tüm nisbi ve maktu harçlar yüzde 10 oranında artırıldı. 2009’da binde 15 alıcı, binde 15 Tapu Harcı ödedi. 2010 yılında ise binde 16.5 alıcı, binde 16.5 satıcı Tapu Harcı ödeyecek. Tapu Harcı’nı emlak vergi değerinden az olmamak üzere gerçek alım satım bedeli üstünden hesaplanıyor. Tapu işlemini 2010’a bırakmakla iyi etmemişsiniz. Çünkü, 2010’da binde 15 yerine binde 16.5 Tapu Harcı ödeyeceksiniz.

Sağlık yardımı almak için her yıl aktivasyon gerekmiyor

Soru: SSK’da isteğe bağlı sigortalıyken, 1 Ekim 2008’den itibaren zorunlu olarak Bağ-Kur’lu olduk. Sağlık yardımından yararlanmak için aktivasyon işlemi yaptırdık. Aktivasyon işlemine düzenli prim ödeyen binlerce insan her yıl Bağ-Kur’a uğramak zorunda mı? Yani sağlık işlemi için aktivasyon yapıldıktan bir yıl sonra tekrar yaptırmak gerekli mi? Abdullah BAYIN Cevap: 1 Ekim 2008’den itibaren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte pek çok uygulama da değişti. Bürokratik işlemler oldukça azaltıldı. Sadeleştirilen ve basitleştirilen işlemlerden biri de sağlık yardımı ulaşmada yapıldı. 4/b sigortalısının her yıl sağlık karnesini vize ettirmek için, işini gücünü bırakıp saatlerce kuyrukta bekleme işlemlerine son verildi. Sigortalı, vatandaşlık numarası ile bir kez sisteme aktivasyon yaptırdıktan sonra sağlık yarımı almaya başlayacak. Her yıl aktivasyon işlemi yaptırmayacaklar. 60 günden fazla prim borcu olmayan sigortalı eş ve çocukları kimlik numarası ile sağlık yardımı alacak. Yalnız 18 yaşını dolduran çocuklardan lise ve dengi okullarda eğitiminde devam edenler 20, yükseköğrenimine devam edenler 25 yaşına kadar anne ve babalarının üstünden sağlık yardımı aldıklarından, 18 yaşını tamamlayan ve eğitimine devam eden çocukların, okullarından alacakları belgeyi kuruma ibraz ederek aktivasyon işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.

2010’da 680 liraya kadar fiş, aşan satışlara fatura kesilecek

Soru: 2010 yılı fatura-fiş kesme haddi ve cezaları belli oldu mu? Ali ZEYBEK Cevap: Maliye Bakanlığı’nın 29 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 393 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile perakende satış fişi kesme haddini 670 liradan 680 liraya yükseltti. 1 Ocak 2010’dan itibaren tutarı 680 lira (680 dahil) olan mal ve hizmet teslimlerinde perakende satış fişi düzenlenecek. Tutarı 680 lirayı aşan mal ve hizmet teslimlerinde fatura düzenlenmesi zorunlu. Tutarı 680 liranın altında olmakla birlikte müşterinin istemesi halinde fatura düzenlenmesi zorunlu bulunuyor.

Fiş ve fatura vermeyen ve almayana kesilen ceza

2010’da satışlarına fatura düzenlemeyen ve fatura almayanlara fatura bedelinin yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak, kesilecek özel usulsüzlük cezasının tutarı her bir fatura için 160 liradan az olamayacak. Bir yıl içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası 77 bin liradan fazla olamayacak. 2010’da fatura veya fiş almayan müşteriye (nihai tüketiciye) almadığı her bir belge için 32 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.