Koruyucu Rinoplasti

26 Ocak 2018, Cuma 11:45
AA
Dünya tıp literatüründe kavramsal olarak ilgi gören ve sürekli geliştirilen ‘Koruyucu Rinoplasti’ konusu şu aralar gündemde. Biz hekimler olarak felsefi olarak bu konuda tartışıyoruz. 
Peki burun estetiği ameliyatlarında yeni bir felsefi yaklaşım olarak ‘Koruyucu Rinoplasti’ ne vaat ediyor?

Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatları pek çok farklı teknikle yapılmaktadır. Açık, kapalı ya da push down gibi farklı yöntemlerin kullanıldığı burun estetiği ameliyatlarında artık bir kavram olarak ‘Koruyucu Rinoplasti’ tartışılıyor.

Koruyucu Rinoplasti Nedir?

Burun estetiği ameliyatları konusunda tıp dünyası artık çok ileri bir düzeyde. Bilimsel olarak yöntemlerin her gün yenilenmesi sonucu günümüzde burun estetiği ameliyatları az acılı, iyileşme süresi kısa ve başarı oranı yüksek biçimde çok sayıda hastada doğru sonuçlar vermektedir.

Koruyucu Rinoplasti kavramı da tıp dünyasının geliştirdiği, tüm burun estetiği ameliyatlarını kapsayan etik bir kavram olarak ele alınabilir. Kısacası konuyu, burun estetiği ameliyatlarında kullanılan teknik ve hekim yaklaşımının yenilikçi tutumu olarak açıklayabiliriz. Ameliyat tekniği ne olursa olsun cerrahın, hastanın burnundaki dokuları daha az manipüle ederek dikkatli bir yaklaşımı kullanmasıdır. 

Yeni bakış açısı

Koruyucu rinoplasti bir bakış açısı olarak sürekli geliştiriliyor. Amaç dokularla bir ahenk içinde ve kullanılan tekniğin farkı gözetilmeksizin en üstün yönlerini kullanmak üzerine geliştirilecek bir yaklaşımı uygulamak. 

Plastik cerrahların zaten ameliyat esnasında hastanın dokularını koruyan bir tavrı var. Bu konudaki hassasiyetin kavramsal olarak ele alındığı yaklaşımı hastaların bir cerrahi teknik olarak algılaması gerekiyor. Rafine teknik ile en yüksek seviyede estetik başarı için geliştirilen bir tavır şeklinde ifade edebiliriz. 

Koruyu rinoplasti kavramının, şimdi ortaya çıkmasının nedeni ise her tekniğin üstün taraflarını bir arada toplanmasının getirdiği başarıdır. Bu tip bir cerrahi yaklaşım başarılı ve mutlu sonuçlar elde etmemizi sağlıyor.