Aklınız karışmasın

20 Nisan 2011, Çarşamba 05:00
AA

Bir binada daire sahibiyim ancak daireler kat irtifak tapusu ile kullanılıyor. Binanın kat mülkiyet tapusu yok. Öyle zannediyorum ki bina içinde dairelerin odalarının yerleri değişmiş. Bu nedenle iskan alınamıyor. Müteahhit yeni inşaatlar yapıyor, bu işi tamamlaması gereken kişi müteahhit değil mi?  D.H.

Şimdi aklınızı karıştırmayayım ama acaba durum sizin sandığınız gibi mi acaba? Şöyle: İskan alınması sırasında daire içindeki odaların durumu sonucu etkilemez. Dolayısı ile olayda projeye aykırı daha önemli bir husus var gibi geliyor bana. Bunun için de iskan izni alamıyorsunuz, iskan izni alamayınca da kat mülkiyetine geçemiyorsunuz. Bu durumdan elbette birinci derecede sorumlu müteahhit. Müteahhidin görevi inşaatı bitirmek. Bir inşaatın bitmesi hukuken iskan izninin alınması ile olur.

[[HAFTAYA]]

İskan izni alınmayan bir inşaat bitmemiş demektir. Durumunuzu bir bilene, örneğin bir mühendise incelettirin. Tasdikli projenizi temin edin ve tasdikli projeniz ile inşaattaki halihazır durumu karşılaştırsın. Sonuca göre karar verin. Sözleşmenizde müteahhit hakkında müeyyide varsa bu uygulanır veya tazminat davası açılabilir ama önce tespit edin. Bazı hallerde inşaat projeye uygundur ama kat irtifakı sahiplerinin ihmali sonucu kat mülkiyetine geçilmemiş olabilir. Tespit bu durumu aydınlatacaktır.

Çıkarabilirsiniz

Babamız bir hanımla ölünceye kadar bakma sözleşmesi imzalamıştı. Ancak sözleşmeyi yerine getirmeyen kadın aleyhine dava açıp sözleşmenin feshini talep etti. Kadın da gitti annemizden bize kalan eve yerleşti. Bu yerde babamın intifa hakkı var, biz kardeşler kuru mülkiyet sahibiyiz. Bu hanımı buradan çıkarabilir miyiz?  Y.Y.

Herhangi bir gayrimenkule izinsiz girenler bu yerden tahliye olunur. Bu kişiye fuzuli şagil (yani işgalci) denilir. Herhangi bir gayrimenkule izinsiz girenler için iki hukuki yol vardır. Biri idari, diğeri adli. İdari yol kısadır, nisbeten kolaydır. Şayet giriş üzerinden altı ay geçmedi ise kaymakamlığa başvurulur. Kaymakamlık kısa bir tahkikat yaptırır ve içeridekinin hukuki bir hakkı bulunmadığı kanaatine varırsa tahliye kararı verir ve bu karar zabıta tarafından yerine getirilir. (Ancak bazı örneklerde kaymakamların iş adliyeliktir diye adeta karar vermekten kaçındıklarına da tanık olmadım değil.) İkinci yol ise, adlidir. Mahkemeye başvurulur ve içerideki kişinin burada oturmakta hiçbir hakkı yoktur dolayısı ile kendisi fuzuli şagildir denilir ve dava süreci sonunda tahliye kararı alınır. Bu karar icra marifeti ile infaz olunur. Ancak bu işleri intifa hakkı sahibi yapar.

Hapis cezası var

Eşimden ayrılalı beş yıl oldu, bir çocuğumuz var. Mahkeme hem bana hem çocuğa nafaka bağladı ama eşim ödemiyor, nasıl alırım?  N.N.

Nafaka bağlandığı halde alamayan tüm okuyucularıma söylüyorum. Herhangi bir alacak için, borçlunun parasının veya malvarlığının bulunması şarttır. Aksi halde para tahsil edilemez. Ancak nafaka farklı. Nafaka için elbette birinci şart borçlunun malının veya parasının bulunmasıdır. Ancak diğer borçlardan farklı olarak nafaka borçlusunun borcunu ödememesi halinde hapis cezası vardır. Bu yola başvurursanız nafakanızı tahsil alabilirsiniz. Çünkü bir insanın beş yıl boyunca beş kuruş para kazanmadan yaşayabileceğini düşünemiyorum. Bu olay hayatın olağan akışına aykırı, dolayısı ile işin içinde nafakayı ödememek için düzenlenmiş bir komplo var gibi geliyor. Ceza takibi yoluna giderseniz sonuca ulaşırsınız.