Bekleyin bakalım!

23 Mart 2011, Çarşamba 05:00
AA

İstanbul’da büyükannemden kalan 301 metrekare arsada annem dörtte üç, dedem dörtte bir hisseye sahip iken dedem ikinci evliliğini yaptı sonra da vefat etti. Öğrendiğimize göre hayatta kalan ikinci eşin bu arsada hissesi 1/16. Şimdi ikinci eş bizden bu hissenin parasını istiyor. Ancak istediği para gerçek rayicin neredeyse üç katı. Bizde de bu kadar para yok. Bu halde dava açacağını söylüyor. Şayet dava açarsa ne olur? Biz ne yapalım?  B.K.

Sağ kalan eşin bu arsadaki payı gerçekten 1/16. Yani bu yere küçük de olsa bir hisseyle ortak. Size söylediği ortaklığın giderilmesi davası. Yani dava açarak bu arsadaki hissesinin ayrılarak kendisine verilmesini isteyecek. Böyle bir davada mahkemenin yapacağı şey, arsanın bölünebilir olup olmadığıdır. Şayet bölünebilir ise arsayı bölerek muhtelif parseller oluşturmak ve herkese bir parsel tahsis etmektir. Mahkeme dava sırasında bilirkişi tayin eder ve bu bilirkişi gayrimenkulün makul biçimde bölünüp bölünemeyeceğine bakar ve mümkün ise bir bölüşme planı hazırlar.

[[HAFTAYA]]

Ancak bu bölme sadece kağıt üzerinde çizgilerle bölme şeklinde olmaz. Arsanın yasal durumu da incelenir. Yasal durumu şudur. Bölgenin imar planlarına bakılır. Plan notlarında o bölgede oluşabilecek en küçük parsel alanı yazılıdır. Örneğin o bölgede 250 metrekareden daha küçük parsel oluşturulamaz notu var ise bu göz önüne alınır. Yani keyfi olarak mesela 30 metrekarelik bir parsel oluşturamazsınız. Dolayısı ile minimum parsel alanı sağlanıyor ise arsa bölünebilir, yeni parseller oluşturulur, ortaklara yeni parseller tahsis edilir. Ancak 300 metrekarelik bir arsanın daha küçük parsellere ayrılacağını sanmıyorum. Hele hele bu arsa içinde 1/16’lık bir bölümün ayrılması mümkün değil. Dolayısı ile paylaşılamayan gayrimenkul satılır ve parası ortaklara paylaştırılır. Sizinki de paylaştırılamayacak ve satışa çıkarılacak. Bu halde de açık artırma ile satılacak. Siz arsanın rayiç değerini biliyorsunuz. Bu değer üzerinden satılırsa, bunun 1/16’sı bu hanıma ödenecek gerisi annenize. Peki o halde şunu düşünmelisiniz: Varsın satışa çıkarılsın. İhaleye anneniz de katılır, arsayı satın alır, satış bedelinin 1/16’sı bu hanıma ödenir gerisi zaten annenizin, o nakit ödemez, yani satış değeri rayicin çok üzerine çıkmayacağına göre rayice uygun 1/16 hisseye tekabül eden parayı ödeyerek arsanın tümüne sahip olur. Şayet rayicin de üstünde satılır ve bir başkası alırsa anneniz de kârlı bir satışa her halde hayır demez. Yani her iki halde de annenizin bir zararı olmaz. Hatta bunu birilerinden öğrenen 1/16 paya sahip hanım da bu yola gitmenin kendisi için iyi bir çözüm olmayacağını bilerek bu yola girmez. Şimdilik bir risk görmüyorum, bekleyin bakalım, beklerken pazarlık gücünüz artabilir.

Torbada her şey yok

Gürültü patırdıya, balkonda mangal yapmaya, sesini sonuna kadar açıp müzik dinlemeye karşı torba yasa ne önlem getirdi acaba?  A.T.

Şayet bu torba yasayı her derde deva olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir torba yasayla balkonda mangal yapma konusu bile halledilebiliyorsa ne mutlu bir ülkede yaşıyoruz demek ki. Torba yasa dediysek o kadar da değil. Aslına bakarsanız bu torba yasa ilk değil, kimbilir kaçıncı. Ancak bir takım aflar söz konusu olunca bu kadar popüler oldu. Yoksa torba yasa son yılların modası ve hiç de iç açıcı bir uygulama değil. Neyse derdimizi sonraya bırakayım ve sizin derdinize döneyim. Sizin için torba yasada madde aramaya gerek yok. Birincisi kat mülkiyeti mevzuatı içinde buna karşı önlem var, ikincisi ilişki kat mülkiyeti mevzuatı dışında ise komşuluk hukuku ile ilgili olarak Medeni Kanun’da hükümler var. Dolayısı ile konunun torba yasaya ihtiyacı yok. Bunlarla ilgili olarak mahkemelerden önlem alınmasını istemek mümkün. Dolayısı ile sizi koruyan maddeler mevcuttur başvurabilirsiniz.