Bir ay süre var

12 Haziran 2011, Pazar 05:00
AA

Yedi aydır bir kargo şirketinde çalışırken, eski hükümlü olmam nedeniyle işime son verildi. Bu durumda haklarım nedir? A. D.

Diyebilirim ki ilk defa bir okuyucuma sorusunu aldığım günün ertesi gün yanıt vereceğim çünkü gecikmesi halinde bazı haklarını kaybedecek, onun için daha eski tarihli soru soranlardan izin istiyorum ve izin verdiklerini kabul ederek yanıt veriyorum. Bahsettiğiniz işyerinde otuzdan fazla çalışan vardır. Otuzdan fazla işçi çalıştıran işyerleri için bazı avantajlar tanınmıştır. Sizin için de şunları söyleyebilirim: Birincisi iş akdinize son verildikten sonraki bir ay içinde işe iade davası açılması mümkün.

[[HAFTAYA]]

Şayet işveren yasada yazılı geçerli nedene dayanmadan iş akdine son vermişse işçi, işe iade davası açabilir. Bunun için ikinci bir şart daha var bu da işyerinde en az altı ay çalışmış olma şartı. Sizin çalışmanız da yedi ay olduğuna göre işe iade davası açabileceksiniz. Davayı kazanır ve buna rağmen işveren sizi işe almazsa dört aylıkla sekiz aylık ücretiniz kadar tazminat ödemek durumunda kalabilir.

Ciddi sıkıntınız var

Eşime verdiğim vekaletname ile eşim, iki dairemin intifa hakkını ablasına vermiş. Benim verdiğim vekaletnamede intifa hakkı tesisi konusunda yetki varmış. Ancak ben vekaletname verirken bunun ne demek olduğunu bilmiyordum. Sonra eşimden ayrıldım tekrar evlendim. Yeni eşim benim dairemde oturuyor ama onu tahliye etmekle tehdit ediyorlar. Buna hakları var mı? Nedir intifa hakkının sınırı? F.M.

Vekaletnamede bu konuda yetki varsa eski eşiniz aldığı yetkiyi kullanmış. Buna diyecek bir şey yok. İntifa hakkı yararlanma hakkıdır. Yani intifa hakkı sahibi sizin dairenizi malikmiş gibi kullanabilir, kendisi oturabilir, kiraya verip kiraları alabilir veya dilediği kişiyi bedel almadan oturtabilir, yani mülkiyetin devri dışında her türlü tasarrufa hak kazanır. Peki sizin durumunuzdaki malik ne yapar? Malına sadece uzaktan bakar. Onun için sizin durumunuzdaki birinin sıfatı kuru mülkiyet sahibidir. Şayet intifa hakkı tesis edilirken tapuda bir süre belirlenmemişse intifa hakkı, bu hakka sahip kişinin ölümüne kadar sürer. Sizin konumunuzda biri için eşinizin tahliyesi istenilebileceği gibi kullandığı süre için de ecrimisil dediğimiz bir kullanma bedeli de talep olunabilir. Yani müşkül durumdasınız, konuyu bir meslektaşımla görüşün olayların gelişmesinde hukuki bir noksanlık olup olmadığını araştırın.