Bir ilerleme olmalı

27 Haziran 2016, Pazartesi 16:00
AA

Babamın çok değerli bir yerde müstakil evi var. Evin arsası hisseli. Bu arsadaki büyük hisseyi biri satın aldı ve ortaklığın giderilmesi davası açtı. Bu arada arsadaki başka evlerin maliklerinden evlerini dolayısı ile hisselerini aldı. Tapuda da ortaklığın giderilmesi davası nedeni ile şerh koydurdu. Bize de evimizi satmamız için teklif getiriyor ama teklifi rayicin çok altında. Ortaklığın giderilmesi davası ise sürüyor ama bir ilerleme yok. Bu tapudaki şerhten kurtulmanın bir yolu yok mu?  V.A.

Mahkemece bir gayrimenkul üzerine şerh koyulmasına karar verildi ise o şerh yine mahkeme kararı ile kaldırılabilir. Doğal olarak, düşünüldüğünde tapuya şerh koyma sebebi ne ise bu sebebin ortadan kalkması halinde şerhin de kaldırılması gerektiği düşünülür. Sizin olayda açılan ortaklığın giderilmesi davası nedeni ile koyulduğuna göre yine bu olayın gelişmesi karşısında nedenleri var ise mahkeme şerhin silinmesine karar verebilir.

Bu bir ihtimal. Aklıma gelen ikinci ihtimal şu: Okuyucum duruşmaya gidip gelip vakit geçirildiğini bir ilerleme olmadığını söylüyor. Taraflar duruşmaya katılıyor ise mutlaka bir ilerleme olması lazım. Bir bilirkişi incelemesi, bir değer tespiti, bir bölüşme imkanının araştırılması gibi. Bunlar yok ise davayı açan duruşmaya girmiyor ise bu halde davanın müracaata bırakılması, üç ay sonra yenilenmemesi halinde açılmamış sayılmasına karar verilmesi ve bu halden sonra da tapudaki şerhin silinmesi mümkün. Okuyucumun olaya bir de bu açıdan baksın. Zira öyle anlaşılıyor ki evi satın almak isteyen kişi onları bezdirip evi ucuza kapatmak istiyor.