Bu ne sürat?

28 Mart 2011, Pazartesi 05:00
AA

Babam ve amcalarım yaklaşık yedi dönüm arazimizi kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile bir kooperatife vermişler. İnşaat üç yılda bitecek, babamlar da dairelerini alacakmış. Ancak bugün babam da yok, amcalarım da. Çünkü inşaat 13’üncü yılında. Belki bitecek, belki bitmeyecek. Bizim inşaat bitiminde daireleri müteahhide gecikmeli vermemizin bir zararı olur mu?  H.Y.

[[HAFTAYA]]
Sizin de söz ettiğiniz gibi bu iş bir sözleşme ile yapılır. Bunun adı kat karşılığı inşaat sözleşmesi. Bu bir karma sözleşmedir, sözleşmenin içinde bu işin ne sürede, nasıl, yapılacağı, sözleşmeye uyulmaması halinde ne müeyyide uygulanacağı, gecikme cezaları vs. vardır. Örneğin üç senede bitecek bir inşaatın on üç sene sürmesi beklenemez. Bunun için bugüne kadar alınması gereken hukuki önlemler vardı ama almamışsınız.

Önlemler sözleşmede yazılı müeyyideler olabileceği gibi sözleşmenin feshine kadar gidebilirdi. Yani müeyyidelerin tatbikinde gecikme olmuş. Bugün karşı tarafa tescilde gecikme yapılabilir mi? Bence bunun için de önce sözleşmeye bakmak lazım. Örneğin size karşı bir tazminat hükmü veya cezai şart hükmü varsa bunları talep ile karşı tarafa devredilecek dairelere tedbir konması istenebilir. Sözleşmedeki tüm taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesi talep edilir ve bunlar yerine getirilmezse tescilin yapılmayacağı ifade edilebilir. Bunlar sözleşmeyi görmeden aklıma gelenler. Ancak sözleşmeyi bir hukukçuya inceletmeden de bu konularda bir karar vermemenizi de öneririm.

Babaanne hayatta mı?
Babannem 75 yaşındayken ona ait arazileri kandırıp elinden aldılar. Benim annem ve babam hayatta değil. Ben bu devirleri iptal için dava açabilir miyim?  T. D.

Babaannenin halen hayatta olup olmadığını yazmamışsın genç okuyucum. Çünkü bu önemli. Şayet babaannen halen hayatta ise ve akıl sağlığı konusunda bir problemi yoksa sen herhangi bir dava açamazsın. Ancak babannen hayatta değil ise iki nedene dayanarak dava açabilirsin birincisi şayet ispat edebiliyorsan satış tarihinde babaannenin akıl sağlığı yerinde olmadığını belirterek tapu iptali davası açarsın. İkincisi aldatıldığını ileri sürerek açarsın ama bu davayı ispatlamakta zorluk çekersin. Şayet var idi ise akıl sağlığı konusunu doktor raporları ve kullandığı ilaçlarla ispatlamak mümkündür, ancak aldatıldığını ispat zordur.

Şayet babaanne hayatta ise ve akıl sağlığı yerinde ise kendisi aldatıldığını ispat edebilecek durumda ise bu nedenle iptal davası açabilir. Zira hata, hile, tehdit (korkutma) sözleşmelerin feshi nedenidir. Olayı bu bilgiler ışığında da bir incele. Kardeşinle adaş olduğumuzu da yazmışsın, adaşımın yanaklarından benim için öp.