Çağrı yapma yetkiniz var

30 Mart 2011, Çarşamba 05:00
AA

Sitenin denetçisiyim. İnceleme yaparken usulsüzlüğe rastladım. Bunun şikayet mercii neresidir?  Y.C.

Denetçinin saptadığı yolsuzluk ve usulsüzlükler, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda sözü edilen denetçi defterine yazılır. Bu defterden Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 41’inci maddesinde söz edilmiştir. Ancak tatbikatta denetçilerin böyle bir defter kullandıklarına tanık olmadım. Bu defter de öyle. Tatbikatta yapılan, denetçinin rapor hazırlayıp kat maliklerine sunmasıdır. Yasada bundan da söz ediliyor, yani yapılan yasadışı değildir. Dolayısı ile denetçi raporları da diğer belgeler gibi dosyada saklanıyor.

[[HAFTAYA]]

Sizin meselenize gelince. Saptadığınız yolsuzluklar kat maliklerine tebliğ olunmalıdır. Ancak iki şekilde davranmanız mümkündür. Yolsuzluk veya usulsüzlük yapılmış, bitmiş ise konuyu olağan kat malikleri kuruna getirmek veya devam ediyor ise kat maliklerini olağanüstü toplantıya çağırmak. Denetçinin olağanüstü toplantıya çağrı yetkisi vardır. Toplantıda durum değerlendirilir. Belki kurul usulsüzlüğü veya yolsuzluğu sizin gibi değerlendirmez. Mesele kat malikleri kurulunda hallolur. Veya yolsuzluk dediğiniz husus aynı zamanda suçtur, o halde hukuki veya cezai yasal girişimde bulunma kararı alınır.

Para sizin

Dört kardeşiz. Bize miras olarak kalan yeri eşit olarak bölüştük ve bana dört dükkan düştü. Ablama vekalet vermiştim, bu yerleri kiraya verdi. Ancak ben diğer kız kardeşimle, (ki ikimiz yüzde 50 hisseye sahibiz), kira parası alamıyoruz. Ne yapabiliriz?  H.M.

Bir gayrimenkul maliki tarafından kiraya verilebilir, bu en doğalıdır. Ancak bir gayrimenkul vekil eli ile de kiraya verilebilir. Vekil eli ile kiraya verilmişse hukuki olarak kiraya veren vekil değildir, kiralayan sıfatı vekalet verendedir. Şayet ablanız vekil sıfatı ile bu yerleri kiraya verdiyse kira bedellerini siz alacaksınız. Ancak bugüne kadar vekil sıfatı ile kiraları aldı ise vekilin görevi aldığı parayı vekil edene ödemektir. Dolayısı ile ablanız size topladığı kira bedeli kadar borçlu. Kiracı ise zaten size kira bedellerini ödemek mecburiyetinde, hatta ablanıza güveniniz kalmadı ise vekaletten azledebilirsiniz. Dolayısı ile kiracıya bir ihtarname gönderip bundan sonra kiraların vekile değil size ödenmesini isteyin. Ödenmezse tahliye prosedürü başlatabilirsiniz. Tabii şunu da araştırmanız gerekecektir, acaba kiracı ablanıza da mı kira ödemiyor, o halde zaten kiracının tahliye için ortam hazır demektir, yasal girişimi başlatabilirsiniz. Bu arada sözlerimin yanlış anlaşılmaması için şu açıklamaya yapma ihtiyacı duydum. Tahliye prosedürünü başlatmak deyince bazı okuyucu kiracıyı derhal çıkarma manasını çıkarıyor. Hayır kiracıyı bir mahkeme kararı olmadan çıkaramazsınız. Bu işi başlatmaktan kastım, tahliyeyi talep hakkını kazandınız, dava açabilirsiniz demektir. Tahliye nedenleri yoksa dava açamazsınız açsanız da kazanamazsınız, sistemimizde kiracıya “çık” deyince çıkaran bir uygulama yoktur.