Çocuk, tanıyan babanın mirasçısıdır

23 Kasım 2010, Salı 05:00
AA

Nikahlı eş dışında çocuğu olan bir erkek, çocuğu nüfusuna geçirirse mirasçılık durumu ne olur? Nikahlı eşe kalan miras payı, nikahlı eşin ölümü ile evlilik dışı bu çocuğa kalır mı?  N.D.

Evlilik dışı doğan çocukların tanıma veya hakim hükmü ile babaya nisbetle soybağı kurulabilir. Tanıma tabiri hukuki bir tabirdir. Bu halde çocuk yine evlilik dışıdır ancak baba ile irtibatı hukuki yolla kurulmuş olur ve bu durumdaki çocuk soybağı kurulan babanın mirasçısı olur. Okuyucumun nüfusa geçirmekten kastettiği hukuken ya evlilik dışı çocuğun tanınmasıdır veya hakim hükmü ile bağının kurulmasıdır.

[[HAFTAYA]]

Dolayısı ile bu çocuk babanın mirasçısıdır ama baba öldüğünde nikahlı eşe kalan bir miras payı vardır. Nikahlı eşin de ölümü ile bu hanıma kalan miras payı tanınmış çocuğa intikal etmez. Bu hanımın malvarlığı artık kendi mirasçılarına geçer. Bu çocuğa baba dışında miras ise ancak onu doğuran kadın olan annesinin ölümü ile malvarlığı varsa, ondan kalır.

Bazı ihtimaller var

Bir kooperatiften daire aldım. Alırken bana borcu yok dediler ancak 2007’den bu yana 14 bin TL aidat istemeye başladılar. Avukata gittim, ‘Parayı ödeme’ dedi. Ödediklerimi geri alabilir miyim?  A.R.A.

Değerli okuyucum bir avukata kadar gittiniz, para ödeyip ödemeyeceğinizi sordunuz da verdiklerinizi geri alıp alamayacağınızı niye sormadınız? Bunu söylememin nedeni şu: Size yanıt vermekten kaçınmıyorum, sizin olayınızı belgelerle incelemiş biri varken daha sağlıklı yanıt verirdi diye söylüyorum. Şimdi ben elimde belge olmadan yanıt vereceğim. Öncelikle bir kooperatiften daire aldım deyince akla gelen, kooperatif ortaklığını devraldığınızdır. Yani kooperatif daireleri yapmış ama tapuyu daha çıkartmamış. Bu halde de kooperatif ortaklığı ile birlikte tahsis edilen daire devralınmış. Bu halde kooperatifin tüm ortakları ne ödeyecek ise siz de onu ödeyeceksiniz. Buna da kooperatif genel kurulu karar verecek. Geçmiş ödemeleri de geri isteyemeyeceksiniz. Ancak bir kooperatiften daire almış, bunun tapusunu almış ve size tapudan satış yapmış birinden daire aldı iseniz sizin kooperatif ile irtibatınız yok. Dolayısı ile kooperatife borçlu değilsiniz, bu halde de fuzulen ödediğiniz paraların iadesini isteyebilirsiniz. Şayet dairenin tapusunu aldı iseniz ve halen kooperatif ortağı olarak görünüyor iseniz de kooperatiften istifa edebilirsiniz.

İşte size uygulanan maddeler

2006-2009 arasında bir işyerinde çalıştım. Bu arada basit mali cephesi çok küçük hasarlar nedeni ile iki kere uyarı aldım. 2009’a geldiğimde beni işyerinde çalışan bir işçi dövdü, işveren de İş Kanunu’nun 25/2 maddesi uyarınca işime son verdi. Ben de dava açtım, tanıklar benim lehime beyanda bulundu. Ben bu davayı kazanabilir miyim? H.İ.

Küçük hasarlardan söz etmişsiniz ya. Bunlar nedeni ile işinize son verilecek olsaydı bunların olmasını takip eden altı iş günü içinde iş akdinize son verilmeliydi. Bu süreler geçmiş. Dolayısı ile bu nedenlerle işinize son verilmemiş. İşyerinde dövüldüğünüzü ve İş Kanunu’nun 25/2 maddesine göre iş akdinizin fesholunduğunu söylüyorsunuz. Bahsettiğiniz madde oldukça uzun. Bu madde içinde sizin anlattığınız olaya uyan fesih sebebi şöyle: “İşçinin işverene, yahut onun ailesi üyelerinden birine, yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84. maddeye aykırı hareket etmesi haklı fesih nedenidir.” 84. madde içki veya uyuşturucu alışkanlığı ile ilgilidir. Şimdi bana “Davayı kazanır mıyım” diye soruyorsunuz. Biliyorsunuz bakılmakta olan bir dava hakkında, kazanırsınız veya kazanmazsınız diye bir görüş bildirmiyorum. Ancak toplanan deliller sizin lehinize ise davayı kazanmanız doğaldır. Şayet aleyhinize ise elbette kaybedersiniz, sadece bunu söyleyeyim.