Çok karışık

20 Haziran 2011, Pazartesi 05:00
AA

Bir icra takibinin zamanaşımı süresi ne kadardır, bilgi verir misiniz?  A.Z.

Bir icra takibinin zamanaşımı denildiğinde akla tek bir rakam gelmez. Bunun için muhtelif süreler söz konusudur. Size birkaç örnek vereyim, belki sizinki bunların içindedir. Seçin beğenin alın. Öncelikle genel kural: Borçlar on yıl geçmekle son bulur. Sonra ikinci kural: Bazı özel borç ilişkileri kanunda yazılı sürelerde zamanaşımına uğrar. Bunlardan beş yıllık süreler vardır; kiralar, aidat borçları, nafaka, otel borçları, şirket ilişkisinden kaynaklanan ortaklar arasındaki davalar buna bir örnektir. Kapsamı daha geniştir. Ancak icralık işlerde şayet adi takip söz konusu ise adi alacak genel kurala tabi olup zamanaşımı on yıldır.

[[HAFTAYA]]

Haksız fiillerden doğan alacaklar için (buna icra takibi için zamanaşımı diyemem, genel anlamda talep için zaman aşımından söz edeceğim) haksız fiil nedeni ile talep edilecek maddi ve manevi tazminat talepleri olayın öğrenilmesinden itibaren bir ay, her halde fiilin olduğu tarihten itibaren on yıllık zamanaşımına tabidir. Buna doğrudan icra ile ilgili bir iki süreyi eklemem gerekir. Bono için takip yapılacaksa keşideciye başvuru süresi üç yıl, cirantaya başvuru süresi bir yıldır. Çeklerde başvuru süresi altı aydır. Görüyorsunuz biraz karışık diyemeyeceğim oldukça karışık bir tablo var. Bu karışıklık sadece sürelerin çeşitliliğinden değil icra takibi için belli süreler ile alacağın talep edilebilmesi için belirlenmiş süreler de birbiri içine girmiş durumda.

Onun için meslektaşlarımın yani işimizin zor olduğunu söylediğimizde yanlış yapmıyoruz. Sadece bu değil ki. Temyiz süreleri, birbirine girmiş halde, mahkemelerin yetki sınırı, temyiz sınırı, tashihi karar sınırı, mürafa isteme sınırı say sayabildiğin kadar. Bir örümcek ağı. Bu nedenle sık sız okuyucularıma bir meslektaşımın yardımını almalarını öneriyorum. Örneğin asliye hukuk mahkemelerinde temyiz talep süresi onbeş gün. Ancak hakimin reddi kararı için özel bir süre var yedi gün. Karar asliye mahkemesinden çıktı diye onbeş günü bekleyen yanar. Bir de sık sık değişen kanunlarımız var. Değişikliğe yetişemez olduk. Sürelerde de değişiklik yapıyabiliyor. İşte böyle. Çok karışık.