Daha vaktiniz var

31 Aralık 2009, Perşembe 05:00
AA

Babam vefat etti. Gayrimenkulü vardı. Geriye annem, ben ve kardeşim yani üç mirasçı kaldık. Veraset ilamı alıp adımıza tescil yaptırmadık ama annem ve kardeşim hisselerini satış vaadi ile satmışlar. Şimdi adımıza tescil mümkün mü? Ortaklığın giderilmesi davası açabilir miyim? S.E.

Babanızdan kalan mirasın adınıza tescili için önce veraset ilamı çıkarılır, veraset beyannamesi verilir ve adınıza elbirliği mülkiyeti (iştirak halinde mülkiyet) şeklinde tescil imkanı doğar. Bugün anneniz ve kardeşiniz hissesini satmamış, satış vaadinde bulunmuştur. Yani bugün için şu demektir. İleride sahip olacakları hisseyi üçüncü kişiye satacaklar. İyi güzel de öncelikle elbirliği mülkiyeti olarak tescil yapılacak ya, işte bu halde dahi anneniz ve kardeşiniz hissesini tapuda devredemez. Çünkü elbirliği mülkiyetinde sizin iştirakiniz olmadan satış yapılamaz. Yapılabilmesi için ya tüm hissedarların satış işlemine katılması veya ortaklığın elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete (müşterek mülkiyete) dönüştürülmesi lazım. Bunun için de elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebi ile dava açılması gerek. Bu dava sonuçlanır da mülkiyet paylı mülkiyete çevrilirse ancak ondan sonra annenizin ve kardeşinizin payının üçüncü şahsa devri mümkün olur. Bu durumda da sizin şufa hakkınız yani öncelikli alım hakkınız gündeme gelir veya izale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası açma imkanınız doğar.

Asansörü siz yaptırın

Apartmanımız müteahhit tarafından eksik yapıldı ve müteahhit öldü. Binamızdaki kat malikleri toplandık eksiklikleri tamamladık, asansörü tamamlama taahhüdü ile de iskan iznini aldık. Ama bundan sonra kat malikleri asansör için yan çizmeye başladı. Asansör yarım kaldı. Ben belediyeye başvurdum, “Kat maliklerini mahkemeye ver” dediler. Kat maliklerini mahkemeye vermeden bu işi nasıl hallederim? S.O.

Kat maliklerini mahkemeye vermeden nasıl halledeceğinizin yanıtını vermek çok zor. Bir kimsenin cebinden parasını zorla alamazsınız ki. Olsa olsa olay şöyle gelişebilir. Siz cebinizden masraf edip asansörü tamamlayacaksınız, ondan sonra diğer kat maliklerine arsa payları oranında rücu edeceksiniz. Bu durumda belki işin ciddi ciddi yapılmakta olduğunu gören bir kısım kat maliki masrafa katılır, katılmayanlar için de işin bitiminde dava açarsınız yani böylece hasım sayısını azaltmış olursunuz.