Dava açma süresi içindesiniz

06 Şubat 2015, Cuma 05:00
AA

Otuz daireli bir binada daire sahibiyim. Bu binada ikamet ediyoruz ama bir de kirada dairemiz var. Oturduğum binada yirmi daire sahibi üçte iki çoğunlukla binanın yıkılıp yeniden yapılmasına karar verdi. Ben de kiracıma, sözleşmenin bitimine bir ay kala ihtarname ile durumu anlatıp çıkmasını istedim. Sözleşmenin yenilenme tarihi 1 Şubat 2015’ti ama kiracı ne bir yanıt verdi ne de telefonla bağlantı kurabildik. Kiracıyı çıkarmak için ne yapabilirim? F.Ş.

Sizin olayınızda iki ayrı husus var. Birinci husus; Kat Mülkiyeti Yasası’na tabi bir binanın yıkılıp yeniden yapılması için alınacak karar üçte iki çoğunlukla olmaz. Bütün bağımsız bölüm maliklerinin bu karara katılması şarttır. Kat mülkiyetine tabi binalarda anayapı ile ilgili böyle bir karar ancak tüm maliklerin katılımı ile alınır. Aksi halde üçte birin mülkiyet hakkını yok saymış olursunuz.

[[HAFTAYA]]

Zaten yaptıracağınız projeyi tüm maliklerin imzası olmadan belediye tasdik etmez. Önce bu hususa dikkat edin. İşleri usulüne göre yapın, sonra mağdur olursunuz. Kiracı ile ilişkiye gelince. Binanız yasal prosedür ikmal edilip yıkım işi gerçekleşecek ise sizin ihtiyaç nedeni ile kiracıdan tahliyesini istemek hakkınız var. Bu tamam, bunun için mutlaka önceden ihtarname gönderme mecburiyeti de yok ama siz işler kolaylaşabilir ümidi ile ihtarname de göndermişsiniz. Madem bu işe ihtarname ile başladınız bari tamamlayın ve ihtarnameyi gönderdiğiniz notere tekrar başvurup, karşı tarafa ihtarnamenin tebliği edilip edilmediğini sorun ve edildi ise tebliğ şerhini alın. İhtarname tebliğ edilememiş olabilir. Ancak bugün için bir kaybınız yok, zira mademki kira sözleşmesini için yeni dönem 1 Şubat, doğrudan doğruya tahliye davası açmak için Şubat sonuna kadar vaktiniz var. Şubat ayı sonuna kadar ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açabilirsiniz. Zira, karşılıklı anlaşma olmaz ise mahkemeden tahliye kararı almadan kiracınızı çıkartma imkanınız yoktur. Bu nedenle de dava sürenizin geçmemesi için mektubunuza yanıtı erkene aldım.