Davacı siz olmalısınız

04 Ekim 2010, Pazartesi 05:00
AA

Eşimin kardeşi babasını ikna ederek kendi lehine vasiyetname yaptırmış. Babasının ölümü üzerine veraset ilamı çıkarmış, gayrimenkullerin tescilini yaptırmış ve annesinin hissesini de satın almış gibi üzerine geçirmiş. Biz satışın iptali için dava açtık, o da tapu iptali ve tescil talebi ile dava açtı. Bunların sonucunda ne gibi zarara uğrarız. Ne dersiniz? M.H.

Okuyucumun anlattıklarından ortada bir hukuksuzluk olduğu kanaatini edindim. Anlattıkları tam anlamı ile bu ise hukuki hata var veya bilmediği başka şeyler var. Bunu neden söylüyorum, şimdi açıklayayım. Bir kimse öldüğünde mirasçıları kendilerine kalan mirasa iştirak halinde malik olurlar, yani payları tapuda belirli değildir.

[[HAFTAYA]]

Bu halde yani iştirak halinde mülkiyette (elbirliği mülkiyetinde) herhangi bir ortak tek başına gidip hukuki işlem yapamaz. Bu durumda küçük kardeşin paylaşmayı nasıl yaptığının yanıtını aramak lazım. Bu bir. İkincisi annesinin payını satış sureti ile aldığını ama para ödemediğini, nitekim annenin ölümü ile hiçbir yerde parasının çıkmadığını söylüyorsunuz. Bu halde de satışın iptalini talep mümkündür. Dolayısı ile tapu iptali ile hükmen tescil talebinde bulunması gereken sizlersiniz ama bunu küçük kardeş talep etmiş burada da bir terslik görüyorum.

Taahhüt mecburi değil

Bir işe girdim. Benden teminat olarak senet istediler, verdim. Bir ay çalıştım, işyeri kapandı. Senedimi iade etmediler. İcraya verildim. Yeni işyerimi buldular ve maaşımın dörtte birini haczettiler. Para ödeniyorken avukat beni aradı ve haczedilen miktarın üzerinde ödeme yapmamı ve bunun için taahhütte bulunmamı istedi. Bunu yapmak zorunda mıyım? K.A.

Anlatılan olayda iki hata var. Birincisi, bunu sade vatandaş bilmez, onun için hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Bonolar borç için verilebilir veya ortada borç yoktur ama teminat için bono verilebilir. Sizinki teminat senedi. Teminat senedinin üzerine ‘teminattır’ diye yazılması gerekir. Ayrıca bu teminatın asıl kaynağı olan ilişkinin de yazılı sözleşmeye bağlanmasında ve sözleşmenin içinde bu senedin neyin teminatı olduğunun yazılmasında sayısız yarar var. Bir alacaklı teminat sebebi doğmadan bu bonoyu icra takibine konu yaparsa suç işlemiş olur, bu suç ‘emniyeti suiistimal’dir, yeni adı ile ‘güveni kötüye kullanma’dır. Sizinki tipik bir emniyeti suiistimal suçudur, ancak sizin bononuzun üzerinde teminattır yazmadığı için bunu ispatlama güçlüğünüz var. Üstelik takip kesinleşmiş ve sizin maaşınıza haciz konmakla ödemeler başlamış. Şimdi sizden taahhüt istenilmekle yapılmak istenilen şudur. Bir kimsenin borcu için bu kişiye hapis cezası verilemez. Sadece, taksit taahhüdünde bulunur da taksitlerinizi ihlal ederseniz hapis cezası vardır. İşte sizin bu yola girmeniz isteniliyor, taahhütte bulunma mecburiyetiniz yok.