Elbette tazminat alırsınız

27 Haziran 2010, Pazar 05:00
AA

 Ticari alacağım vardı. Alacaklı olduğum kişi hurda maden teklif etti, ben de kabul ettim. Ancak madenlerin içinden patlayıcı mermi ve kovan çıktı. Jandarmaya haber verdim ama işyerim kapatıldı, yedi ay boyunca iş yapamadım. Sonuçta mermiler imha olundu ama benim hakkımda da dava açıldı. Dava halen sürüyor. Dava bitmeden tazminat davası açabilir miyim? M.Y.

Sizin hakkınızda açılan dava ceza davası, yasak silah ve mühimmat bulundurmaktan. Ancak sizin işyeriniz yedi aydır kapalı ve elbette bunda zararınız büyük. Uğradığınız zararın tazmini için bu hurdayı size gönderen kişiye tazminat davası açabilirsiniz. Bu maddi tazminattır. Bir de bunun manevi yönü var. Manevi tazminatı da talep edebileceksiniz. Ancak isterseniz davanın sonucunu bekleyin. Maddi kaybınız tam olarak belli olsun ondan sonra maddi ve manevi tazminat davasını birlikte açarsınız.

Tasarruf nisabı içinde mi?

Babam yakın tarihte vefat etti. Mirasçı olarak biz çocukları ve ikinci eşi vardı. Ölümü üzerine anladık ki eşi adına bankaya para yatırmış, bir de gayrimenkul almış. Eş, hayatta hiç çalışmamış biri ve gayrimenkulü babamın alıp onun adına yaptığını bilenler var, belgeleyebiliriz. Bu, dava konusu yapılabilir mi? İ.D.

Buna yanıt verebilmem için babanızın bıraktığı mirasın hacmini bilmem gerekir. Eşlerden birinin ölümü halinde, sizin aile tablonuza göre eşe terekenin dörtte biri kalır. Şayet yapılan bağışlar terekenin dörtte birinin içinde kalıyor ise dava konusu olmaz. Ancak mahfuz hisse dediğimiz dörtte birin dışında bir de tasarruf nisabı dediğimiz, miras bırakanın serbestçe tasarruf edebileceği kısım vardır. Bu kısımdan da eşe aktarma yapılmışsa yine dava konusu yapamazsınız. Ancak sizin saklı payınız bertaraf edilmişse o zaman müdahale etmenizde yarar vardır. Peki tasarruf nisabı ne kadar? Siz kardeşler mirasın tümünün dörtte üçüne sahipsiniz. Bu değerdeki varlığı kardeşler, arasında paylaşacak. Bunun için de her birinizin payının yarısı sizin saklı payınızdır, bunu mutlaka alırsınız. Diğer yarısı ise miras bırakan için tasarruf nisabıdır ki bu kısımdan dilediği gibi yararlanır, yani bu kısmı vasiyet edebilir, bağışlayabilir.