Herkes vekil olur

22 Kasım 2013, Cuma 05:00
AA

Bir yazlık sitede kat malikiyim. Kat malikleri toplantısına bizzat katılamıyoruz. Ancak sitede, vekaleten toplantıya katılma problem haline geldi. Sorun şu: Toplantıya katılacak vekil, bir başka kat maliki mi olmalı, yoksa aileden biri mi olmalı. Bu hususu açıklar mısınız? E. Y.

Kanunlarda, bu kanunla ilgili olaylarda ne şekilde vekil tayin edileceği açıkça yazabilir. Örneğin kooperatiflerde vekilin, bir başka ortak olabileceği veya eş veya birinci dereceden bir yakının vekil olması halinde ortaklık şartı aranmayacağı hükmü vardır. Ancak kat mülkiyetinde böyle bir kayıt yoktur. Böyle kayıt olmayınca da herhangi bir sınırlama yoktur.

[[HAFTAYA]]

Dolayısı ile kat mülkiyetinde, kat malikleri kurulunda herhangi bir kimse vekil olarak tayin edilebilir. Yeter ki toplantıya katılacak vekilin elinde yazılı bir vekaletname bulunsun. Yazılı vekaletname deyince de mutlaka noterden olması gerekmez. Düz beyaz kağıda yazılı bir vekaletname yeterlidir ve geçerlidir. Kat mülkiyeti ile ilgili vekalet ilişkisinde tek sınırlama vardır, o da herhangi bir kimsenin, bağımsız bölüm sayısının yüzde 5’inden fazlasının vekaletini alamayacağı ve oy kullanamayacağıdır. Bu, 40 bağımsız bölümden daha fazla bağımsız bölüme sahip siteler ve binalar içindir. Ancak 40 ve daha az sayıda bağımsız bölüm bulunan bina ve sitelerde bir kişi ancak iki kişinin vekili olabilir. Görüldüğü gibi sınırlama sayı ile ilgilidir, yoksa sorduğunuz gibi kişilikle ilgili değildir. Kanunda bu yönde bir sınırlama yoktur.