İki yoldan birini seçin

04 Mart 2011, Cuma 05:00
AA

Bir daire kiraladım, süre bir yıl, ancak daireye girdikten sonra bir odada o kadar yoğun bir rutubet var ki oturmak mümkün değil. Evsahibine durumu bildirdiğim halde bir çözüm getirmedi. Bu durumda sözleşmeyi feshedebilir miyim? Nasıl bir yol izlemeliyim?  H.Ö.

Kira sözleşmesi bir akittir. İki tarafa borç yükler. Kiraya veren, kiralananı kullanma amacına uygun biçimde teslim etme ve bu hali ile koruma taahhüdü içindedir. Buna karşın da kiracı her ay belirli kira bedelini ödeyecektir. O halde taraflar sözleşme hükümlerine uymak zorundadır. Biri sözleşme hükümlerine uymazsa karşı taraf sözleşmeden dönebilir.

[[HAFTAYA]]

Sizin olayınıza gelince. Kira sözleşmesinde kiralanan yerin önemli unsurlarından birinin bulunmayışı halinde kiracının iki şey talep etme imkanı var. Bunlardan biri kira bedelinden indirim, ikincisi kira sözleşmesini fesih. Siz de bunlardan birini seçin. Ancak siz sözleşmenin feshini talep ettiğinize göre isterseniz işi sağlama bağlamak için şikayetçi olduğunuz hususun mevcut olduğu konusunda bir tespit yaptırıp sonra kiralayana kira sözleşmesini feshettiğinizi bir ihtarname ile bildirip feshi gerçekleştirebilirsiniz.

Düşündüğünüz çözüm doğrudur

Kat karşılığı inşaat şartıyla arsamızı müteahhide verdik. Bana bir dairenin yüzde 67’si kaldı. İçeride kiracı var, sizin tavsiyenizle kendisine hisseme düşen kirayı ödemesi talebi ile ihtarname göndermiş olmama rağmen kiralar bana ödenmiyor. İzale-i şuyu davası açsam ne olur?  M.G.

Sahibi olduğunuz daire hisseli. Hisseli bir gayrimenkul için izal-i şuyu davası yani ortaklığın giderilmesi davası açılması her zaman mümkün. Bu yola girerseniz, bir tek daire ortaklar arasında paylaşılamayacağı için satışına karar verilir ve satış bedeli paylaştırılır. Bu arada ortaklarınızdan olan kesinleşmiş alacağınız var ise bu paylaştırılacak paraya haciz tatbik edilebilir. Ancak dikkat edin alacağınızın kesinleşmiş olma şartı var. Bu birinci yol. Bir de sizin sormadığınız ama benim hatırlatma zorunda olduğum bir husus daha var. Hissenize düşen kira bedellerinin ödenmemesi hali kiracının temerrüdü halidir ki tahliye nedenidir. Bu halde daireyi satmak yerine kiracıyı tahliye etmek isterseniz bu yola gireceksiniz. Ama bunu bir meslektaşımın desteği ile yapmanızı tavsiye ederim.