İptal zor

22 Haziran 2011, Çarşamba 05:00
AA

Torba yasadan yararlanıp borcumu taksitlendirdim. Ancak şimdi maddi durumumun çok kötü olması ve taksitlerin yüksek tutulması nedeni ile ilk taksidi ödeyemeyeceğim. Bunun sonucu nedir? Hak kaybı olur mu? S.T.

Şimdi size taksitlerin ödenmemesi halinde nasıl bir sistem uygulanacağı hakkında genel bir bilgi vereyim. Ancak bu genel bilgi hem biraz karışık hem de uzun. Şimdi metni vereceğim ama doğrusu anlamakta güçlük çekeceksiniz ve bunda yerden göğe haklısınız ama taksit ödememelerinin sonucu hemen hemen şöyle: “Bu kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; Bir takvim yılında iki veya daha az taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksidi izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesiri için 6183 sayılı kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılır.

[[HAFTAYA]]

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artışına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.” Bunun içinde ayrıca kurumların taksitlendirme şartlarında ayrıcalıklar vardır ama hemen hepsinde bir taksit ödenmemesi halinde tüm sözleşmenin iptali öngörülmemiştir. Bu cümlede sözü geçen 6183 sayılı kanun Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’dur. Bugünlük bu bilgiyi vereyim, yasa uzunmu uzun zaman zaman sair açıklamaları da yapacağım, bu bilgileri birleştireceksiniz.

Sebebi ilgili yasa

Ben de kooperatiflerden dertli biriyim. Bir vatandaştan tapu dairesine giderek daire aldım. Ancak bu siteyi kooperatif yapmış. Beni de kooperatife ortak etmişler haberim yok. Oysa siz olmaz diyorsunuz. Bu dediğiniz kanun nedir, sayısı, maddesi var mı?  C.K.

Kooperatifleri düzenleyen bir kanun var elbette, bunun adı da son derece basit ‘Kooperatifler Kanunu’. Kooperatifler Kanunu’nun 8. maddesinde “Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar” diyor. Yani bir talepte bulunurlar. Bu size kanunun 8. maddesinden aldığım bir cümle. Ancak deyin ki bu cümle yok. Bunun karşısında genel hukuk kuralları var. Hiç kimse zorla bir derneğe, bir gruba, bir şirkete ortak yapılamaz. Bütün bunlar için talep şarttır. Bu kural özgür demokratik yaşamın bir parçasıdır. Aksi halde, örneğin sizin olayanızda olduğu gibi kooperatifler menfaat umduğu kişileri kooperatifine ortak edip aidat toplar. Böyle bir şey yoktur. Kooperatiflere ortaklık sadece taleple olur, bunun başka bir yolu da yoktur. Siz de ferdileşmiş bir daireyi satın alırsınız ama kooperatife ortak olmazsınız. Aksi halde bir site yıkılana kadar kooperatif tahakkümünden kurtulamaz. Buna izin veren bir tek yasa yoktur. Bina veya site tapuda ortaklar adına tescil olunduktan sonra devreye yeni bir sistem girer bu da kat mülkiyeti mevzuatıdır.