İskan iznine bakacaksınız

26 Nisan 2015, Pazar 05:00
AA

 Bir müteahhit ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmıştım. Sözleşmeye göre inşaat benim yani arsa sahibi adına yapılacak, inşaat bittikten sonra müteahhide ait daireler onun adına tescil olunacaktı. Şimdi inşaat büyük çapta tamamlandı ama yine de bazı eksiklikler var, örneğin kapıcı dairesi tamamlanmadı, daire içlerinde eksiklikler vs. var. Bu durumda benim daire tesliminde muhatabım müteahhit mi, yoksa müteahhidin satış yaptığı kimseler mi? Bina bu durumda bitmiş kabul edilir mi?  A.Y.

Bir müteahhitle yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde dairelerin teslimi muhtelif şekillerde olabilir. Bunlar çoğunlukla, sözleşme sırasında arsanın bir bölümünün müteahhit adına tescili ve sonra inşaata başlama şeklinde yapılır. Bir kısmı da sizin yaptığınız gibidir, inşaat arsa sahibi adına yapılır, inşaat tamamlanınca müteahhide ait daireler onun adına tescil olunur. Bu tavsiye olunan şekildir ve yukarıda bu şekilden söz ettiğimde de sorunuzun birinci bölümü yanıtlanmış oldu.

[[HAFTAYA]]

Yani inşaat bittiğinde siz müteahhide düşen daireleri müteahhit adına tescil ettireceksiniz, müteahhidin sattığı kimseler adına değil. Bu birinci sorunuzun yanıtı. Gelelim ikinci sorunuza. İnşaat bitimi nasıl tespit olunur? Bu sizin için çok kolay. Bir inşaatın hukuken bitimi, iskan izni alınması ile olur. İnşaatın tamamlanması ile ilgili belediyeye başvurulur, iskan izni istenilir. Belediye ilgilileri inşaatı inceler, projeye ve imar mevzuatına uygun olarak tamamlandığını tespit ederlerse iskan izni verirler ve iskan izni alındığında da inşaat tamamlanmıştır. İskan izni verilmiyor ise bilin ki inşaat tamamlanmamıştır. Bu nedenle sizin açınızdan inşaatın tamamlanmış olup olmadığını tespit çok kolaydır, iskan iznine bakacaksınız.