İşveren sizi geri gönderecek

30 Aralık 2009, Çarşamba 05:00
AA

Gemide çalışan iki arkadaşız. Ben dokuz aydır, arkadaşım dört aydır ücret alamıyoruz. Gemi üzerinde ne yapabiliriz? Tüm çalışmamız iki yıl. Ayrılırsak kıdem tazminatı alabilir miyiz? S.N.

Elbette yapabileceğiniz şey var, iş akdini feshetmek. Deniz İş Kanunu hükümlerine göre de ücretin ödenmemesi iş akdinin haklı fesih nedeni. İş akdinin haklı feshi halinde de işçi alacaklarını almayı hakeder. Bunun içinde alamadığı ücreti, kıdem tazminatı ve sair hakları vardır. Bunun için gemide iş akdinin feshedildiğini bildirirsiniz ve işveren, sözleşmede bir hüküm varsa bu hükme göre, yoksa bağlama limanına işçiyi iade etmek zorundadır. Yurda geldikten sonra da alacaklarınızın hüküm altına alınması için iş mahkemesine başvurabilirsiniz. İki yıllık çalışmanız için de kıdem tazminatını haketmiş bulunuyorsunuz. Buna göre davranabilirsiniz.

Daha 10 yılınız var

1970 yılında Posof’ta dokuz parsellik arazi büyük amcama bir parsellik arazi dedem adına kaydedilmişti. 2009 yılında buralardan kadastro geçmiş ama telefonla öğrendiğimize göre bu yerler akrabadan birinin adına tescil olunmuş. Kadastro böyle büyük bir hata yapar mı? Şimdi araziler göz göre göre kaybedilir mi? S.Ç.

Kadastro çalışmaları sırasında bu tür hatalar çok olur. Zira çoğunlukla sınırları önceden belli olmayan arazi parçaları sınırları belirlenirken o mahalde bulunan kişilerin beyanları esas alınarak kayda geçirilir. Bu sırada kadastro çalışması yapan heyete yanlış bilgi verilmesi halinde kayıtlara da yanlış geçer. Yani bu olabilir. Ancak uzun bir süre, tam 10 yıl bu yanlışın düzeltilmesi için dava açma imkanı vardır. Kadastro çalışması bu yıl yapıldığına göre önünüzde 10 yıl var ama bana kalırsa bir telefon görüşmesine tabi olmayın. Biri yaz aylarında Posaf’a kadar gidip tapu kayıtlarını mahallinde incelesin sonra davaya karar verin.

İki ihtimal var

Yurt dışında ve Türkiye’de iş yapan bir firmanın yurt dışındaki işinde çalıştım. Alacağımı alamadım. Bize yurt dışında iflasımızı verdik dediler ama yurtta işleri sürüyor. Alacağımı nasıl alırım? S.B.

Bir şirket muhtelif yerlerde iş yapar. Önemli olan idare merkezidir. Bir şirketin iflası şubelerinden birinin iflası sureti ile olmaz. Merkezi mahkemelerinde iflası açılır ve şubesini vs. kapsar. Sizin olayınızda iki ihtimal var. Birincisi size ödeme yapacak grup aslında iflas etmedi. Maddi sıkıntıya düştü, bunu size iflas olarak yansıttılar. Bu halde dava açacaksınız, alacağınızı hüküm altına aldıracaksınız. İkinci ihtimal şirketin gerçekten iflas ettiği yani mahkeme kararı ile iflasının açıldığı. Bu halde alacağınızı iflas masasına kaydettireceksiniz. Kabul görmezse kayıt kabul davası açacaksınız.