Kapalı kapılar zorla açılabilir

19 Şubat 2010, Cuma 05:00
AA

Bir bankaya kredi kartı borcum var. Beni icraya vermişler. Çevremden bazıları ben olmasam dahi haciz için evime girilebileceğini söyledi. Bu doğru mu?M.L.

İcra takibi kesinleştikten sonra sıra borçlunun malvarlığının haczine gelir. Bu safhada bankalar çok seri davranır, haciz yapmakta gecikmezler. Haciz borçlunun malvarlığına uygulanır. Herhangi bir yerde parası varsa parası, veya alacaklının isteğine bağlı olarak sair malvarlığı haczedilebilir. Örneğin bir başka bankada parası bulunuyor ise bu para haczedilir. Veya soruda olduğu gibi borçlunun evine veya işyerine gidilir. Şayet borçlu evde yoksa evet polis nezaretinde çilingir ile kapısı açılır ve yokluğunda haciz yapılabilir. Ancak haciz keyfiyeti kendisine çıkarılacak tebliğ ile bildirilir. Haciz sırasında borçlu haciz mahallinde bulunuyor olsa da kapalı kapılar ve dolapları talep halinde açmak zorundadır. Açmadığı takdirde zorla açtırılır. Yani alacaklıdan kaçmak çözüm değildir. Bir de mesken haczi sorunu vardır bunu da aşağıda açıklayayım.

Ev satılabilir mi?

Bir evim var, bir miktar da borcum var. Borcum nedeni ile evimin haczedilemeyeceği doğru mudur? N.L.

İcralarla ilgili iki soruyu bilerek alt alta aldım. İki okuyucumun sorusu birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu için. Bugünü de borçlulara ayırmış olayım. Efendim mesken hacizlerinde bir özellik vardır. Bir kimsenin oturabileceği tek meskeni haciz edilemez. Haciz halinde meskeniyet iddiası dediğimiz bir itirazda bulunmak mümkündür ancak bu itiraz kesin ve mutlak değildir. Bunun sınırları vardır. Yasa şöyledir: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden, haline münasip bir yer alabilecek miktarı borçluya bırakılmak sureti ile haczedilerek satılır. Dolayısı ile ev haczedilemez kuralı mutlak değildir, ihtiyaç kadarı satılamaz. İhtiyaçtan fazlası satılabilir. Elbette bunun objektif bir sınırı da yoktur. Bir ailenin ihtiyacının kaç liralık bir ev olduğu öyle alenen bilinecek bir husus olmadığı için de problemler doğurmaktadır. Burada bir parantez daha açmakta yarar var. Bu kuralın uygulanması için borcun bu eve ait bir borç olmaması gerekir.