Kavramlar soyut

21 Ağustos 2014, Perşembe 05:00
AA

Babamın ölümü ile biz iki kardeşe bir ev, iki fındık bahçesi ile iki tarla kaldı. Ben hissemi satmak istiyorum, kardeşim karşı çıkıyor, ne satın alıyor ne de sattırıyor. Bunun satışı için ne yapabilirim? * N.D.

[[HAFTAYA]]

Şu, miras nedeni ile ortaklık konusu biraz soyut bir ortaklık kavramını getirdiği için ben zaman zaman, hatta biraz sıkça iki tür ortaklıktan söz ediyorum. Biri elbirliği mülkiyeti dediğimiz iştirak halinde mülkiyet, diğeri paylı mülkiyet dediğimiz paylı mülkiyet. Miras, mirasçılara elbirliği mülkiyeti olarak kalır. Yani mirasçılar terekedeki mallara ortaktır ama payları ayrılmamıştır. Sadece ortaktırlar. Mesela gayrimenkullerin tapusunda paylar yazılı değildir. Bu nedenle miras olarak malik olanlar hisselerini satamazlar. Hisselerinin satılabilmesi için ortaklığın paylı mülkiyete dönüştürülmesi lazımdır. Bu durumda tapuda hisseler belirtilir ve belirtilen hisselerin satışı mümkün olur. Hisse ise mirastaki payı kadardır. Hisselerin belli olması durumunda satış serbest midir? Hukuken bir engel yoktur, müşteri bulunursa tapuya gidilir ve hisse satışı yapılır. Ancak satıştan sonra diğer hissedarın bir öncelikle alım hakkı bulunduğundan ve bu hakkını kullanacağı endişesinden dolayı pek alıcı çıkmaz. Satışta bu problemi aşmak için, önceden diğer hissedarın tapuda iznini almak gerekir. Bu da kolay bir iş değil Ancak bu izni almak mümkün ise hissenizi satarsınız. Bütün bu anlattıklarımı yapma imkanı bulamazsanız yapacağınız şey ortaklığın giderilmesi davası açmaktır. Bu davada mahkeme fiili imkan varsa arsaları aranızda paylaştırır, paylaştırma sonucu size düşen payı serbestçe satabilirsiniz veya tek tek arsaların ortaklığının giderilmesi yerine tüm tereke için mirasın taksimi davası açarsınız, tereke tümü itibarıyla aranızda paylaştırılır ve herkes malına müstakilen sahip olur. Bu anlattıklarım kağıt üzerinde kolay görünüyor. Ancak biliyorum ki sade vatandaş için kolay anlaşılır şeyler değil. Bu nedenle son olarak her zaman olduğu gibi bu defa da bir meslektaşımın yardımını almanızı öneririm.