Kayıtlar aleyhinize

09 Temmuz 2017, Pazar 05:00
AA
İki adet hisseli dükkanımız vardı. Satması için yeğenimize vekaletname verdik. Sattı ve annemize 2000 yılında 2100 TL verdi. Bizim hissemizi vermedi, “Tüm ödeme bu” dedi.

Şimdi biz satışın daha yüksek bedelle yapıldığını öğrendik ve kendisinden talep ettik, “Başka para yok” dedi. Bankaya başvurup dekont istedik, “10 yıl geçti kayıt yok” dediler. Bu parayı nasıl talep edebiliriz?


Doğrusu size bu paranın tahsili yönünde net bir yol gösteremem. Nedenleri şu: Birincisi; borçlar 10 yılda zaman aşımına uğrar. Bir de vekaletten kaynaklanan özel bir süre var. Vekalet ilişkisinden kaynaklanan borçlarda bu süre beş sene.

Ancak annenizin ölümü söz konusu ise ve ona ödenmemiş borçtan söz edecek isek terekeye dahil bir borçtan söz edileceği için bu sürenin 10 yıl olduğu iddia edilebilir ama sizinki 17 yıl.

Yani süre yönünden iş zorda. İkincisi; biliyorsunuz gayrimenkul satışlarında tapuya satış bedeli bildirilir, bunun üzerinden harç ödenir. Çoğunlukla asgari beyan değeri veya bir miktar üstü bildirilir ama satış bu rakamın üzerinden yapılır. Fark açıktan alınır. Yani kaydı yoktur.

Bunu yapmalarının nedeni ise az harç ödemektir. Sizinkinde de böyle yapıldı ise tapu kayıtlarına bakınca annenize ödenen para kadar satış yapıldığını görürsünüz. Zira fazlası açıktan alınmıştır.

Şayet banka kayıtlarına bakabilseniz bankada asgari beyan değerini görmeniz büyük ihtimal. Yani sonuç olarak size bir çözüm öneremeyeceğim. Aradan çok uzun zaman geçmiş ve muhtemelen de yeğeniniz bunlara karşı önlemini almış ki sizinle net konuşabiliyor.