Nafaka ödenmeli

17 Mart 2010, Çarşamba 05:00
AA

Bir yıl önce eşimden boşanmak için dava açtım yeni sonuçlandı hakim davayı reddetti. Dava sırasında tedbir nafakasına hükmedildi. Ama benim bu nafakayı ödeme gücüm yok. Bu nafakayı da zaten ödeyemedim. Bunu ödemek zorunda mıyım? O.D.

Önce şunu söyleyeyim, sonra bazı kısa açıklama yapacağım. Mahkeme bir nafaka tayin etti ise bu ödenecektir. Ödenmemesi halinde bu para icra marifeti ile tahsil olunur ve daha da ileri gideyim nafaka ödenmemesinin sonucunda hapis cezası dahi olabilir.
Sizin davanızda tayin olunan nafaka ülkemiz şartlarında bayağı yüksek bir nafakadır. Böyle yüksek nafaka tayini için hakimin sizde iyi bir geliri görmüş olması lazım.
Buna rağmen ödeyemiyorsanız (ki bu nafakayı ödemek herkesin harcı değil) gelir durumunuzda bir düşme var demektir ki bunun için mahkemeden yeniden tayinini yani indirilmesini talep edecektiniz. Şimdi bu nafaka karar kesinleşene kadar ödenir, sonrası için yine mahkeme kararına ve de Yargıtay’dan gelecek karara bakmak lazım.

Bulursanız alırsınız
Kiracım birkaç aydır aidat ve yakıt parası ödememiş, yönetici beni icraya verecekmiş, bunu ben mi ödeyeceğim? Kiracı bir süredir kira da ödemiyor. Bunu alabilirmiyim. Kaçarsa ne yaparım? O.M.

Dairenizin borcu sizin borcunuz. Yani yönetici size de kiracıya da başvurur. Bunu engelleyen bir durum yoktur. Yani hem siz hem kiracı müteselsil sorumludur. Yönetici size başvurabilir.
Ancak siz öderseniz, sözleşmedeki kiracının sorumluluğu hükmüne göre kiracıya başvurabileceksiniz ama kiracı kirasını bile ödememiş. Bunun için siz de icraya başvurabilir kira bedellerinin ödenmesini isteyebilir, hatta tahliye prosedürünü işletebilirsiniz. Kiracı kaçarsa ne yapılır?
Bunun yanıtını bir bulabilsem? Siz bulursanız bana da bizahmet iletin. Kiracı gece eşyayı toplar gider. Kiracının yeni adresini bulursanız ne ala.
İstanbul neredeyse onbeş milyon. Ülke neredeyse yetmiş iki milyon. Bu nüfus arasında bulursanız, sonra da parasını bulursanız alırsınız. Bulamazsanız sineye çekersiniz.

Yeniden haciz olmaz
Bir alacağım nedeni ile borçlunun emekli maaşına haciz koymuştum. Ancak öğrendim ki dava açıp haczi kaldırtmış. Buna hakkı var mı? Yeniden haciz koyabilir miyim? A.O.

Bu ve benzeri sorular bana gelen mektupların önemli bir yüzdesini oluşturuyor. Bu okuyucum vasıtası ile tüm bu nitelikteki soruları soranların mektubunu yanıtlamış olayım. Tek tek yanıtlamaya kalksam aynı şeyleri yazacağım için bir defada bu iş tamamlanmış olsun.
Efendim emeklilerin emekli maaşları ancak prim borcu ve nafaka borcu için haczedilebilir. Bunun dışında haciz tatbiki için borçlunun izni lazımdır. Borçlu izin vermediği sürece emekli maaşı haczedilemez.
Şayet haciz edildi ise mahkemeye müracaat ile haciz kalkar. Buna karşı da alacaklının yapabileceği bir şey yoktur. Bir şey yoktur derken elbette emekli maaşı açısından söylüyorum. Borçlunun bir başka malvarlığı bulunursa elbette buna haciz tatbik edilebilir.