Noterden olması gerekmez

19 Temmuz 2017, Çarşamba 05:00
AA
Sitenin genel kurulunda bana verilen beş adet vekaletnameyi divan başkanı ‘geçersizdir’ diye kabul etmedi. Buna hakkı var mı ne yapabilirim? ● S.S.

Kat malikleri kurulunda bağımsız bölüm malikleri vekaleten temsil edilebilir. Dolayısı ile bir kimse vekalet alarak vekalet verenleri temsil edebilir ama bunlar için bazı sınırlamalar vardır. Birinci sınırlama; toplantı nedeni olan gayrimenkulde 40 ve daha az sayıda bağımsız bölüm var ise bir kişi ancak iki kişiyi temsil edebilir. Yani temsil ettiği iki kişi ile birlikte ancak üç oyu olur. İkinci sınırlama; bağımsız bölüm sayısı 40’ın üzerinde ise bir kişi bağımsız bölüm sayısının yüzde 5’inden fazla vekalet kullanamaz.

BİNADA KAÇ DAİRE VAR?

İşte okuyucumun sorusuna yanıt bu iki madde içinde. Şayet binaları 40 daire veya daha az ise ancak iki kişiyi temsil edebilir. Bu durumda divan başkanı bu kişinin oyunu beş vekalet ve bir de kendisi altı kişi olarak kabul etmez üç kişi olarak kabul eder. Vekaletlerin tümünü reddedemez. Şayet binada 40’tan fazla daire varsa bu halde de yüzde 5’e bakılacak. Çıkan rakam beşten büyükse bütün vekaletnameleri geçerli sayacak ve oylamayı buna göre yapacak.

İPTALİ İSTENEBİLİR

Divan başkanının ‘geçersizdir’ sözünü sayı olarak inceledik. Bazı divan başkanları da vekaletin noterden olması gerektiğini iddia eder. Oysa kat malikleri toplantısına sunulacak vekaletnamede noter tasdiki aranmaz. Düz beyaz kağıda yazılarak imzalanmış vekaletnameler geçerlidir. Hatta divan başkanı toplantıda imzanın sahteliğini ileri sürerek bunun geçersizliğini iddia edemez. İmzanın sahteliği iddia edilecek ise ancak dava konusu yapılır ve mahkemede ileri sürülür. Bu durumun hukuki ve cezai sonuçları vardır.

Olayda, geçersiz sayılan vekaletnameler geçerli sayılsaydı kararlarda bir değişiklik olacak idiyse bu durum ilgili kararların ve hatta kat malikleri toplantısının iptalini talep etme hakkını gündeme getirir.