Önce ölümü ispatlayacaksınız

05 Şubat 2015, Perşembe 05:00
AA

Dedem Medeni Kanun’dan önce ölmüş. Babamla aynı yerde yatıyor. Nüfusta ölüm kaydı yok. Dedemden itibaren veraset ilamı almamız lazım. Nasıl alırız? *K.A.

[[HAFTAYA]]

Bir kimse ile ilgili veraset ilamı alınması için önce onun ölüm kaydının bulunması lazım. Nüfusta sağ görünüyor ise veraset ilamı alınamaz. Dolayısı ile sizin işiniz önce nüfus idaresi ile. Nüfusa ölüm kaydının işlenmesi için de bazı yollar var. Birincisi resmi makamlardan bu kişinin öldüğünün bildirilmesi ile olur ki bugün bu doktor raporu ile belirlenir.

Bazı hallerde insanlar bir kazada kaybolur. Yani doktor muayenesi imkanı yoktur. Ortada bir ceset de yoktur. Bu halde de bir kimsenin ölümüne kesin gözle bakmayı gerektirecek bir olay sonucu ortadan kalkmışsa o yerin en büyük mülki amirinin emri ile kütüğüne ölü kaydı düşülür. Bu mülki amir validir veya kaymakamdır. Ancak sizinkinde böyle bir olay olduğunu sanmıyorum.

Bu durumda da dava açarak dedenizin öldüğünün tespitini isteyebilirsiniz. Mahkeme önündeki delilleri değerlendirir ve bu kişinin öldüğünü tespit eder. Bu tespit sonucu dedenizin nüfusuna ölüm kaydı işlenir ve siz de veraset ilamı talep edersiniz. Ölümünün işlenmesinin Medeni Kanun’dan önce ölmesi ile sonra ölmesi arasında fark yoktur. Ancak fark miras paylaşımındadır.

Medeni Kanun’dan önce ölenlerin mirası Mecelle dediğimiz dini esasları taşıyan kuralara göre paylaşılır. Medeni Kanun’dan sonra ölen (ki bu tarih 1926’dır) kimselerin mirası ise Medeni Kanun hükümlerine göre paylaşılır.