Önce veraset ilamını alın

14 Eylül 2010, Salı 05:00
AA

Babamla üç amcam müştereken muhtelif tarlalar almışlar. Babam da öldü amcalarım da, hatta onların da çocukları arasında ölenler var. Ben bu yerlere sahip olmak istiyorum. Nasıl olurum hisseme düşen bölümü nasıl ayırırım? M.A.

Sahip olmak derken tasarruf etmeyi kastediyorsanız onu aşağıda anlatacağım, sahip olmak diyorsanız zaten sahipsiniz. Ancak tapuya tescil işlemi kalmış ki elbette bunun yapılması da gerekiyor.

[[HAFTAYA]]

Şimdi öncelikle babanızın babasından itibaren yani dedenizden itibaren gelen aile tablosunu nüfus müdürlüğünden getirtip veraset ilamı alacaksınız. Veraset ilamı sulh hukuk mahkemesinden alınır. Bunu aldıktan sonra veraset ilamı ile ilgili tapu müdürlüğüne başvurup bu yerlerin ortaklar adına tescilini talep edeceksiniz. Bu tescilden sonra ikinci fasıl başlayacak. Ya mirasın taksimini veya ortaklığın giderilmesini talep ederek dava açacaksınız. Ortaklığın giderilmesi tek tek parseller için mümkün olup, parsellerin tamamının paylaştırılmasını isterseniz mirasın taksimini talep edeceksiniz. Taksim işini veya ortaklığın giderilmesini mahkeme yapacak ve bu konuda karar verecek. Biraz zamanınızı alacak ama hissedarlar ile baş başa vermedikçe başka yolu yok.

Dere yatağı değiştirilemez

Bizim köyün içinden ve tarım arazilerimizden akarsu geçmekte idi. Ancak akarsuyun geçtiği üst seviyedeki köylüler akarsuyun akış yönünü değişirdiler. Bu durumda bizim ekinler kurudu. Buna hakları var mı? Buna karşı ne yapabiliriz?  H.B.

Akarsular özel mülkiyete konu olmaz. Bunlar kendi tabii yatağında akmalıdır. Ancak olsa olsa taşmalara karşı önlem alınır. Ancak suyun başında veya sizin olayınızda olduğu gibi üst kotta olanlar suyun alt seviyeye yani kendi yatağında akmasına engel olamazlar. Bu konuda ilgili yasa maddesi, “Komşulardan hiçbiri bu suların akışını diğerinin zararına değiştiremez. Üstteki arazi maliki alt taraftaki taşınmaza gerekli olan suyu, ancak kendi taşınmazı için zorunlu olduğu ölçüde tutabilir.” Demektedir. Gördüğünüz gibi yatak değiştirmek asla mümkün değildir. Bu durumlarda idari mekanizmadan örneğin kaymakamlıktan yardım istenileceği gibi bir dava konusu yapılarak mahkemeden de engellemenin ortadan kaldırılması talebinde bulunulabilir.