Önceki karar geçerli

18 Mart 2015, Çarşamba 05:00
AA

2012’de kırk daireli binamızda yapılan toplantıda 37 imza ile izolasyon yapılması kararı aldık. Dış cephe izolasyonu bitti ancak altı boş olan zemin kattakiler halen ısınamadıklarından yakınıyor. Zira onların altındaki sığınak boşluğunun tavanı izole edilmedi. Şimdi bunun için yeni karar almak istiyorlar. Bu nedenle olağanüstü kat malikleri toplandı. Düz beyaz kağıda karar yazıldı, toplantıda imzalanmadı, kapı kapı dolaştırıp imzalatmak istiyorlar. Amaç 19’uncu maddede sözü edilen 4/5 oranını sağlamak. Bu doğru mu?  M.E.

Anlattığınızdan üst üste iki hata yapıldığını görüyorum. Birincisi; bir binanın izolasyonu için karar alındı ise bu, zemin katta bulunan dairelerin, tabanının da izole edilmesi şartını kapsar. Zira ara daireleri soğuktan kurtarıp zemin daireleri bundan mahrum etmek diye bir düşünce veya karar olamaz. İzolasyon tüm bağımsız bölümler içindir ve bir bütündür.

[[HAFTAYA]]

Dolayısı ile 2012 yılında alınmış bulunan izolasyon yapılma kararı ile birlikte hem binanın dışı, hem de zemini izole edilmeliydi. Bu eksik bırakılmış olabilir ama alınan karar bu gün için de geçerli olup bunun tamamlanması gerekir. İkinci hata; kat malikleri kurulu toplanır, karar alır, kararlar karar defterine yazılır ve altı katılanlar tarafından imzalanır. Kararların altının imzalanmamış olması durumunda o kararlar ‘YOK’tur. İptalini talep dahi gerekmez, baştan itibaren yoktur. Dolayısı ile kararları aldık, kağıda yazdık, kapı kapı gezdireceğiz fikri yanlıştır. Kararlar toplantının bitiminde toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Katılmayanların imzası ise söz konusu değildir. Ayrıca ısı yalıtımı konusundaki karar 19’uncu madde çerçevesinde değil 42’nci madde çerçevesinde sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınır.