Paylaşılamazsa satılır

19 Kasım 2012, Pazartesi 05:00
AA

Babam iki kardeş. Amcam vefat etti, babamlara dedemden kalan ancak hisseleri ayrılmamış ortak araziler var. Amcamın mirasçıları olan çocukları izale-i şuyu davası açtı. Babama nasıl yardımcı olabilirsiniz?  K.E.

Babanıza izale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası hakkında bilgi verebilirim. Çünkü sonucu belli davalardandır, dolayısı ile de ancak bu şekilde yardımcı olabilirim. Bahsettiğiniz gayrimenkuller dededen kalsa bile dedenizin mirasçıları babanız ve amcanızdı. Şayet bunlardan başka mirasçı varsa bile bu davaya onlar da katılır.

[[HAFTAYA]]

Şayet bahsettiğiniz gayrimenkuller arazi ise mahkemece önce bu arazilerin ortaklar arasında paylaştırılıp paylaştırılamadığına bakılır. Paylaştırma yeni parsellere ayırma şeklinde olur, parseller miras payı oranına göre oluşturulur. Ancak burada mühim olan arsanın yeni parseller oluşturabilecek şekilde bölünebilir olup olmamasıdır. Bazı hallerde arsalar bölünemeyebilir. Bunun en bariz örneği oluşacak parsellerin çok küçük alanlar olarak ortaya çıkmasıdır ki özellikle planlı alanlarda minumum parsel alanının altında kalacak şekilde parsel oluşturulamayacağı için bölünme yerine satışa gidilir. Miras arsa değil de daire ise, daireler de birkaç kişinin arasında bölüşülemeyeceği için, bölünemeyen arsalar gibi satışına karar verilir ve satış bedeli paylaştırılır. Babanızın olayında, dededen gelen arsalar sadece iki kardeşe kaldı ise ve amcanızın ölümü ile yeğenleriniz bu davayı açtı ise paylaşmada babanıza arsaların yarı hissesi verilecek, gerisi yeğenler arasında bölüşülecek. Şayet yeni parsel oluşacak biçimde bölünemiyorsa satılacak ve satış bedelinin yarısı babanıza verilecek. Babanızın maddi durumu elveriyor ise kendisi de açık artırmaya katılarak bu yerin tamamına sahip olabilecek. Babanızın avantajı, satış bedelini öderken yarısını ödemek durumunda olması, zira diğer yarısı zaten kendisinin.