Sahte belge anlaşılabilir

26 Temmuz 2010, Pazartesi 05:00
AA

Babamızın ölümü ile biz çocuklarına miras olarak tarlaları kaldı. Ancak kardeşlerimizden biri babamın ölümü ile ortaya bir bağış senedi çıkardı ve babamızın buraları kendisine bağışladığını iddia etti. Oysa bahse konu senedin taşıdığı tarihte babam benim yanımda kalmaktaydı ve böyle bir senet düzenlemesi mümkün değildi. Bu senedin sahte olduğunu düşünüyoruz. Sahtecilik anlaşılabilir mi? Anlaşıldığı takdirde suç mudur?  F.M.

Bir belgenin sahteliği muhtelif yollarla anlaşılabilir. Bunlardan ilki; belge hayatın olağan akışına ters yapılmıştır. Örneğin sizin babanız senedin üzerinde yazılı tarihte sizinle birlikte ise bir kimsenin aynı tarihte iki yerde birden bulunması mümkün olmadığından bu hayatın olağan akışına terstir. Bazı hallerde bir kimse yurtdışındayken, yurtiçinde işlem yapmış gibi belgeler sunulur. Bir insanın yurtdışında bulunduğu tarihleri ispatlaması kolaydır. Sizinki belki biraz zor olacak. Ancak bir de teknik özellikler var. Örneğin elyazısı incelemesi. Senetteki yazı, babanızın el yazısı ile karşılaştırılabilir. Sonra mürekkep yaşı. Bazı mürekkeplerin yaşının tespiti mümkündür. Dolayısı ile kardeşiniz halen bakılan davada bu belgeyi öne sürmüş ise ve belgenin sahteliği tespit edilmişse bu suçtur. Bunun için savcılığa şikayette bulunabilirsiniz. Ayrıca bahsettiğiniz gayrimenkuller o tarihte tapuda kayıtlı idiyseler zaten böyle bir bağış yazısının hükmü de yoktur.

Yeni sözleşme işe yaramaz

Kiracım yaklaşık on yıllık. Ancak son dört-beş aydır kira ödemiyor. Yeni kira sözleşmesi yapalım diyoruz onu da yapmıyor. Bununla ne yapacağız? H.Ç.

irasını ödemeyen kiracı için yapılacak iki şey var. Birincisi kira bedellerinin tahsili için girişimde bulunmak; ikincisi tahliyesini sağlamak. Dikkat edin yeni kira sözleşmesi yapmaktan söz etmiyorum. Onu sonra açıklayacağım. Kira bedellerinin tahsili için icra takibi yapılır. İcra takibi iki türlü olabilir ya adi takip dediğimiz ilamsız takip yapılır ya da otuz gün süre verilerek otuz günlük takip dediğimiz takip yapılır. Şayet otuz gün süre verilerek yapılan takip tercih edilirse bu takip otuz gün içinde kira bedellerinin ödenmemesi durumunda kiralayana, kiracının tahliyesini talep imkanı da tanır. Kiracıya noterden, yine otuz gün ödeme üresi verilmek kaydı ile ihtarname gönderilebilir ve otuz günün sonunda kira bedelleri ödenmezse tahliyeyi talep imkanı doğar. Ancak bu halde malvarlığına haciz tatbik imkanı yoktur. Kiracının yeni kira sözleşmesi imzalamasının size bir yararı yoktur. Eski sözleşme her yıl kendiliğinden yenileniyor. Yani elinizde geçerli bir sözleşmeniz var yenisine gerek yok? Ayrıca yeni yapacağınız sözleşmede kiracının sorumluluğunu artırıcı hükümler de koyamıyorsunuz, yani yeni sözleşme yapılmamış olmasının size bir zararı yok, yapılanın da yararı olmayacak.

Sizde problem yok

Ben kırkbeş yaşında bekar bir erkeğim. Babamızdan ben ve kardeşlerime miras olarak iki gayrimenkul kaldı. Ben, benim payımın kardeşlerime miras olarak kalmasını istemiyorum. Onlardan bu güne kadar hiç yakınlık görmedim. Onları mirasımdan mahrum etmek için ne yapabilirim?  M.Ş.

Ah sevgili okuyucum keşke herkesin derdi sizinki gibi olsa, sizin hiç derdiniz yok ki. Kardeşler birbirinin mirasçısıdır tamam, ancak kardeşler arasında mahfuz hisse kuralları uygulanmaz. Yani kardeşlerin mahfuz hissesi yoktur. Mahfuz hisse olmayınca malınızdan dilediğiniz gibi tasarruf eder malınızı dilediğiniz kişiye vasiyet ederek bırakabilirsiniz. Örneğin hayır kurumlarına, mesela Mehmetçik Vakfı’na vs... Bu birinci çözüm. İkincisi bugün bekarsınız, belki yarın evleneceksiniz çoluğunuz çocuğunuz olacak. O zaman zaten mirasçınız eşiniz ve evlatlarınız olacak. Yani kardeşleriniz mirasçı olarak devreden çıkacak, herhangi bir önleme de gerek kalmayacak. Şimdi rahatladınız mı? Eh artık bu gece rahat bir uyku çekin aslında sizin probleminiz yok.