Sözle satış olmaz

02 Ağustos 2014, Cumartesi 05:00
AA

Yazılarınızı ilgi ile takip ediyorum. Bizim de bir problemimiz oldu bunu size sormak istiyorum. Babamın tarlası vardı, içinde de bir ev. Burada amcalarım oturuyor. Babam vefat edince amcam bize babamın bu yeri sözlü olarak kendisine verdiğini söylüyor. Bu geçerli midir? Buranın tahliyesini isteyebilir miyim?  M.Y.

[[HAFTAYA]]

Bir gayrimenkul tapuda kimin adına tescilli ise onun malıdır. Kanunumuzda gayrimenkul olarak şunlar sayılmıştır: Arazi (arsa), tapuya müstakil olarak tescil edilebilen haklar (intifa hakkı, irtifak hakkı gibi), bağımsız bölümler. Gayrimenkuller bunlardır. Sizin babanızın sahibi olduğu tarla da gayrimenkuldür. Üzerindeki ev tek başına gayrimenkul değildir. Tarla (arazi) gayrimenkuldür dedim, evet tarla gayrimenkuldür kural şudur: Gayrimenkul kimin ise üzerindeki her şey de onundur. Bunlara mütemmim cüz (tamamlayıcı parça) denilir ki sizin olayınızda tarla babanızındı. Ölümü ile bu yer size kaldı.

Demek ki şimdi tarla (arazi) sizin, dolayısı ile üzerindeki ev de genel kurala bağlı olarak sizin. Bir gayrimenkul sözlü olarak devredilemez. Yani babanız şayet gerçekten amcanıza sözlü olarak bu yeri devretti ise bu devir geçerli değildir. Bir gayrimenkul başkaca bir kural olmadan sadece tapuda devredilebilir. Bir de gelecekte devrin vaadedildiği, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılabilir ki bu da şekil şartlarına uygun yapılırsa geçerlidir ancak bunda da tapuda yapılacak tescile kadar gayrimenkul, vadedenin malıdır, vadedilenin malı değildir. Bugün gayrimenkul siz mirasçıların malı olduğuna göre bu yerin tahliyesini talep etmek veya ecrimisil talep etme hakkınız vardır.