Tadilat projesi lazım

23 Nisan 2010, Cuma 05:00
AA

1996’dan bu yana müteahhitten satın aldığımız bir dairede yaşıyoruz. Borcumuz bittiği halde tapu alamadık. Araştırdık ki bu daire projede yok. Projeye aykırı yapılmış ve buraya tapu verilemezmiş? Düzeltme imkanımız var mı? N.N.

Bir bina tasdikli projesine göre yapılır. Tasdikli projesinin dışında yapılan yerler kaçaktır ve buralar için tapu alınamaz. Sizinki de öyle. Bu hali ile tapu almanız imkansız. Bunun bir çözüm yolu var, o da şayet imar mevzuatı uygunsa (ki çoğunlukla uygun olmaz) bir tadilat projesi yapıp, tüm bağımsız bölüm maliklerinin muvafakati ile belediyeden tasdik ettirmek ve bu yeri yasal hale getirip tapusunu almaktır. Ancak, bu gördüğünüz gibi kolay değil. Hatta oldukça zor denilebilir. Ne yazık ki böyle satışlar o kadar çok ki. İnanılmaz bir şey söyleyeyim: Çoğu olayda böyle bir daireyi bile bile alanlar vardır. Çoğu binada en üst kat özellikle güzel manzaralı daireler kaçak yapılmıştır ve manzarasına kanılarak böyle tapusuz satılıp alınmaktadır. Ancak mahzurları sayılamayacak kadar çoktur.

Güven yok

İş akdimi feshettiler. Bana haklarımı ödemeden önce bir makbuz imzalatmak istediler. Makbuzda tüm haklarımı aldığım, hiç alacağım kalmadığı yazılı idi. Okuyunca imzalamadım, onlar da paramı vermediler. Bu parayı nasıl alırım? N.Ö.

Sizin olay karşılıklı güven olmamasından kaynaklanıyor. Haklı olarak düşünüyorsunuz ki bu kağıdı imzalasam da sonra paramı ödemeseler ne yaparım? Onlar da diyor ki, bu parayı versek de sonra makbuzu imzalamasa ne yaparım? Oysa bu para gerçekten ödenmek isteniyorsa bunu bir banka hesabına yatırmak mümkün. Bu halde para hesabınıza geçecek, işyerinin elinde de ödendiğine dair makbuz olacak. Neyse o safha geçmiş. Şimdi yapılacak tek şey, benzer durumlarda verdiğim yanıtlardakinin tekrarı. İş mahkemesine başvurup haklarınızı talep edeceksiniz. Kıdem tazminatı için de mevduata verilen en yüksek faiz oranında faiz isteyeceksiniz.

Şartlara bakalım

Büyüklerden miras kalan bir evde mirasçılardan biri oturuyor. Ev şimdi satıldı. Biz parayı içinde oturanla eşit mi paylaşacağız? XX

Soruyu soranın adı elbette XX değil. Üstelik soru da tam böyle değil. Okuyucum sorunun altına bir not koymuş. Diyor ki, sakın adımı yazma. Ben de yazmadım ve sorusunu bile korkarak değiştirdim. Benzer durumlarda ortaklardan biri, ortak binada oturuyor ise kendisinden ecrimisil denilen bir işgal tazminatı istenir. İşgal tazminatı en düşük kira bedeline eşdeğer bir tazminattır ama adı kira değildir. Üstelik de geçmiş, beş yıllık olarak talep olunabilir. Daha fazla istenir de karşı taraf itiraz etmezse ona da uyulur. Ancak ortak olunan bir gayrimenkulde ecrimisil istenilebilmesi için intifadan men keyfiyetinin gerçekleşmesi lazım. Yani ortaklardan biri “Burada ben oturacağım” diyecek, içinde oturan da itiraz edecek. İşte intifadan men keyfiyeti bu. Sizin olayınızda bu husus varsa geçmiş beş yıl için ecrimisil isteyebilir, buna mahkemece hükmedilirse elbette satış hissesine haciz koyup tahsil edebilirsiniz. Ancak bütün bunlara vakit varsa... Yoksa yapacak bir şey de yok. Eşit paylaşacaksınız.