Tahliye şartları oluştu mu?

22 Nisan 2010, Perşembe 05:00
AA

Evsahibim, “Kızım gelecek, torunuma bakacağım” diye bizi tahliye etti. Bu baskı ile evden çıktık ama üç sene kiraya veremezmiş. Ancak üç sene dolmadan başkasına kiraya verdi. Buna karşı yapabileceğim bir girişim var mı? Olay olalı üç sene geçti. N.A.

Evet bir kiralanan ihtiyaç nedeni ile tahliye ettirilir ve bir başkasına kiraya verilirse suç işlenmiş olur. Ancak burada bir ayırıma dikkat çekmek isterim. Bu suçun oluşması için bazı şartlar vardır. Ayrım burada. Suç oluşması için mahkemece ihtiyaç nedenine bağlı olarak tahliye kararı verilmiş olması lazım. Sonra bu kararın icra takibine konu edilmesi lazım.
Bu şartlar yoksa yani siz icra takibine konu edilmeden evden çıktıysanız kiralayan serbesttir. Ancak icra takibine muhatap olduktan sonra çıkarsanız üç yıl müddetle bir başkasına kiraya veremez veya bu süre içinde sizin izninizi alması gerekir. Ancak bunda da şikayet süreye bağlıdır. Takibi şikayete bağlı suçlarda şikayet süresi altı aydır. Şayet şikayet hakkınız varsa dahi siz bu süreyi çok geçirmişsiniz.

Yanıt tapu dairesinde
Anneannemizden miras kalan bir yer vardı. Ölümü ile miras bizlere kaldı. Hukuki işlemleri takip etsin diye dayımıza vekaletname verdik. O da müteahhide vermiş. Bizlere birer daire düşerken dayımlar bir buçuk daire almış. Dayımın oğlu tapuda çalışıyor. Bunda bir sakatlık yok mu? Varsa nasıl öğreniriz? N.O.

Size burada bir sakatlık var mı yok mu söylemem mümkün değil. Ancak bunu öğrenmenin tek yolu, önce tapu dairesine gidip tapu kayıtlarına ve işlem dosyasına bakmaktır. Gayrimenkulün kimlerden geldiği, hangi işlemlerle el değiştirdiği, kullanılan vekaletname, vekaletnamedeki yetkiler nelerdir? Bunların tek yanıtı tapu dairesindedir.
Sadece tapu kütüğüne bakmakla da bunun içinden çıkamazsınız. İşlem dosyasını da görmeniz lazım. Hatta kat karşılığı inşaat sözleşmesi geçerli şekilde yapılıp da tapuya şerh verildi ise bu sözleşmeyi de işlem dosyasında bulabilirsiniz. Size ancak “Sorularınızın cevabı tapu dairesindedir” diyebilirim. Bir bilenle incelemenizi tavsiye ederim.