Tapu kayıtları aleni

10 Temmuz 2017, Pazartesi 05:00
AA
Ailemize ait olduğunu öğrendiğimiz gayrimenkuller bizim bilgimiz dışında birileri tarafından satılmış. Nasıl bir hukuki yol izlemeliyiz? ● F.A.

Okuyucum gayrimenkullerin kendi akrabalarına ait olmasına karşın henüz tapuda adlarına tescilli olmadığını açıklamış. Muhtemeldir ki bu ifadenin anlatmak istediği bu yerin kendilerine miras olarak kaldığıdır. Ancak bu yer birileri tarafından yine birilerine satılmış. Şu açık ki satış hileli yolla yapılmış. Zira bir gayrimenkul miras olarak kaldığı halde bir süre mirasçılar adına tescil edilmemiş olabilir. Bu belki bir ihmalden, belki bilmediğimiz bir başka nedenden kaynaklanır ama böyle bir gayrimenkul tapuda mirasçılar adına tescil edilmemiş olsa bile bu mirasçılar bu yerin malikidir. Miras bırakanın ölümü anında malik olmuşlardır ancak sadece tescil işlemi yapılmamıştır.

KENDİ PAYINI BİLE SATAMAZ

Bu durumda satış işlemi yapılacak ise önce mirasçılar adına tescil işlemi yapılacak, sonra satış yapılacaktır. Ancak bu halde dahi bir hukuki mesele vardır. Miras kalan mallar mirasçılara iştirak halinde (elbirliği mülkiyeti) geçer. Bu tür mülkiyette de her hangi bir ortak, bırakın gayrimenkulün tümünü satmayı, kendi payını bile satamaz. Dolayısı ile okuyucumun anlatımında bir sahtecilik söz konusudur. Sahtecilik yolu ile gayrimenkul satışlarında ise tapu iptali ve tescil talebi ile dava açılır. Dolayısı ile okuyucum tapu iptali ve tescil talebi ile dava açmalıdır. Elbette bu dava sırasında da getirtilecek tapu kayıtlarından satışın hangi yetki ile ve ne surette yapıldığı açıklık kazanacaktır. Bu gibi satışlar çoğunlukla sahte vekaletname ile yapılmaktadır. Aslında keşke imkan bulsalar da dava açmadan önce tapu kayıtlarını inceleseler demem lazım ama doğrudan ilgi belgelenmediği tekdirde tapu kayıtlarının incelenmesine izin verilmiyor. Oysa tapu kayıtları alenidir ama vatandaşın bu mücadeleyi verebildiğine pek tanık olmadım.