Tasarruf iptal olunabilir

07 Eylül 2010, Salı 05:00
AA

Babamdan kalan gayrimenkulleri iki kardeşimle üçüncü kardeşimize sattık. Buraya inşaat yapacaktı yapmadı, satın alan kardeşimizden bunun parasını geri ödeyerek aldık. Ancak 13 ay sonra bu kardeş iflas etti. Bankaya borcu varmış şimdi banka tasarrufun iptalini talep etti. Bu davada ne olur? Bu alışverişin iyi niyetle yapıldığına herkes tanık. Bu davayı kaybeder miyiz? S.B.

Doğrusunu isterseniz öncelikle bu davanın çok teknik nitelikte bir dava olduğunu söyleyeyim. Dikkat ederseniz adı tasarrufun iptali, tapu kayıtlarının iptali değil. Bu tapu kaydı değişmeden, gayrimenkul üzerinde alacaklının işlem yapması imkanı tanır. Ancak şartları vardır. Öncelikle alacaklının elinde aciz vesikası bulunmalıdır. Yani alacaklı banka kardeşinizi takip edip elinde hiçbir malvarlığı bulunmadığını icra dairesine tespit ettirmeli ve aciz vesikası almalıdır. Sonra gayrimenkulü alan, satanın mal kaçırma kastının bulunduğunu bilmelidir. Bu husus dava sırasında gayrimenkulün değerinin tespiti ile belirlenir. Şayet alım satım rayiç değer üzerinden yapıldı ise iptal kakarı verilmeyebilir. Ancak rayiç değerin altında yapıldı ise bu halde alacaklıdan mal kaçırma kastı bulunduğu kabul edilir. Ancak aile fertleri arasında yapılan devirlerde kaçırma kasdının bulunduğu ağırlıklı görüştür. Bu durumda siz ağabeyinizin hal ve durumunu bilmediğinizi ispat zorunda kalırsınız. Ancak sizin daha önce yaptığınız devirlerdeki amaç, buraya inşaat yapmak olduğu ve bu inşaata başlanmadığı bu nedenle geri alma nitelikle bir devir olduğu iddiasındasınız. Bu hususları ispatlarsanız yararı olabilir diye düşünüyorum.

Haciz kalkar

Emekli maaşıma haciz konulmuş. Hani emekli maaşı haciz edilemezdi? Hangisi doğru?  E.H.

Emekli maaşına haciz konmayacağı hususu doğru. Ancak konulmuş ve kesilmekte olan maaşlar var. Bunlar için müracaatta bulunmak lazım. Hangi icra müdürlüğü haczi koydu ise ona başvurmak ve haczin kaldırılması talebinde bulunmak lazım. Kalkmadığı takdirde o icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra hukuk mahkemesine başvurmak gerekir ve bu halde haciz kalkar. Bu husus sadece sizin için geçerli değil, emekli maaşına haciz konulan tüm okuyucularım için geçerli.

İskan tüm binaya verilir

Kat irtifakı sahibi olduğum bina için yanıt vermişsiniz teşekkür ederim. Kendi dairem için iskan izni alabilir miyim? H.D.

Okuyucuma verdiğim yanıtı tam olarak hatırlamıyorum ancak tekrar olsa da zararı yok, başka okuyucularım istifadedir. Bir anayapı içinde bir tek daireye iskan izni verilmez. İskan izni binanın bütünü için verilir. Bu nedenle binada projeye aykırılık varsa bunun giderilmesi ve ondan sonra iskan izni talep edilmesi lazım. Anayapıda projeye aykırılık varsa ve giderilmiyor ise iskan izni almak da mümkün değildir, kat mülkiyetine geçmek de.