Tek başınıza yapamazsınız

31 Temmuz 2010, Cumartesi 05:00
AA

Bir turistik bölgede 18 odalı bir binada dairem var. Tapumuz, kat irtifaklı arsa tapusu. Ancak bugüne kadar iskan izni alınmamış. Artık kat mülkiyetine geçmek istiyoruz ama 18 odanın 15 maliki bir araya gelemiyoruz. Ben sahip olduğum diarenin iskan iznini alıp kat mülkiyetine geçebilir miyim? M.B.

Okuyucumun mektubu uzun, ben bu kadar özetleyebildim. Mektubunun bir bölümünde bu yerin projesinin olmadığından söz ediyor. Bu anlatım karşısında tereddütte kaldım Zira projesi yok ama ellerindeki tapu kat irtifak tapusu. Kat irtifak tapusu almak için tapuda birtakım işlemlerin yapılması ve bunun için de tasdikli proje ibraz edilmesi lazım. Yani demek istiyorum ki kat irtifakı varsa proje de vardır. Proje yoksa kat irtifakı da yoktur. Öncelikle önerim tapudan bu hususu araştırması. Zira tereddütlü bir nokta var. Sonra söyleyeceğim, kat mülkiyetine geçme işlemleri için tüm maliklerin bir araya gelmesi gerektiği. Tek başına bir dairenin kat mülkiyeti kurulamaz.

Seç seç al

Babamızın ölümü ile geriye altı kardeş ve annemiz kaldı. Miras olarak kalan gayrimenkuller var. Biz beş kardeş ve annemiz satmak istiyoruz, bir kardeş satışa katılmıyor. Ne yapabiliriz?  A.E.

Bir kişinin ölümü ile miras, mirasçılara iştirak halinde mülkiyet esasları çerçevesinde (elbirliği mülkiyeti) kalır. Bu durumda her ne işlem yapılacak ise tüm maliklerin birlikte hareket etmesi şarttır. Bu hali ile siz gayrimenkulü veya gayrimenkulleri satamazsınız. Bu halde birinci çözüm mahkemeye başvurup iştirak halindeki mülkiyeti müşterek (paylı mülkiyete) çevirtmektir. Mahkemenin vereceği kakarla gayrimenkul veya gayrimenkuller paylı mülkiyete dönüşür, bu durumda da kardeşinizin dışında kalan size ait payları satabilirsiniz. İkinci ihtimaliniz ortaklığın giderilmesi davası açmaktır. Bu halde paylaşılması mümkün gayrimenkul var ise aranızda paylaştırılır. Ancak çoğunlukla gayrimenkuller arasında bulunan bağımsız bölümler yani daireler bölünemeyeceği için satışı yoluna gidilir ve satış bedeli paylaştırılır. Şayet terekede çok gayrimenkul bulunuyor ise bu halde ortaklığın giderilmesi yerine mirasın taksimi talebinde bulunulabilir. Bu halde tereke mirasçılar arasında paylaştırılır. İşte size öneriler, seçin beğenin alın.