Tümünü ödeyebilirsiniz

06 Ağustos 2010, Cuma 05:00
AA

Bir ihtarname aldım. Bu ihtarnamede kira bedellerinin tümünü ödemezsem BK 260 hükümlerinin uygulanacağı yazılı. Nedir bu BK 260? Bana ne uygulanır? K.Y.

BK demek, Borçlar Kanunu demek. BK 260’ıncı madde ise kira bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda kiracıya 30 gün süre verileceğini, otuz gün içinde kira bedeli ödenmediği takdirde sözleşmenin sona erdirilebileceği hükmünü içeren madde. Yani size deniliyor ki; ödemediğin kira bedellerini otuz gün içinde öde. Otuz gün içinde ödemezsen mahkemeden tahliye kararı alacağım. Şayet otuz gün içinde kira bedelini öderseniz tahliye tehdidi kalkar. Otuz günü geçirirseniz, kirayı otuz günden sonra ödeseniz bile sizin aleyhinize tahliye kararı verilebilir. Sizden tüm kira bedellerinin istenilmiş olması, ancak kira sözleşmenizde bir kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde tüm kira bedelleri muaccel olur (talep edilebilir hale gelir) hükmünün varlığı halinde geçerlidir. Dolayısı ile sadece ödemediğiniz kira bedellerinin mi yoksa dönem sonuna kadar tüm kira bedellerinin mi ödenmesi gerektiğine karar vermek için sözleşmenizin hususi hükümler bölümünü gözden geçirmeniz lazım. Şayet bir kira bedelinin ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar tüm kira bedelleri muaccel olur hükmü varsa bu geçerlidir ve tümünü ödemek zorundasınız.

Alenen suç işleniyor

Görüyorum ki hepimiz paranoyak olduk. Telefonla ailemizle görüşme yaparken düşünerek konuşuyoruz. Hepimizin dinlendiği, her cümleden bir mana çıkarıldığı kanısındayız. Bu iş böyle serbest mi? Nerede kaldı haberleşme özgürlüğü?  N.P.

Evet toplumda yaygın bir paranoya var. Ancak buna paranoya mı demeli? Zira paranoya bir nevi hastalık, ancak millet hastalıktan değil gerçekten dinlendiğinden endişe içinde. Yani korku ve endişe yoğunluğu değil, yaşadığı gerçek karşısında tedirgin. Evet Anayasa’dan kaynağını bulan haberleşme özgürlüğü bugün yok. Aslında Türk Ceza Kanunu’nda hüküm var: Diyor ki; “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” Bir not ilave edeyim; bu gizlilik ihlal edilirken kayıt altına alınırsa hapis cezası bir yıldan üç yıla kadardır. Bitmedi, “Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “Bunların daha muhtelif alternatifleri var ki hepsini buraya sığdıramadığım için alamıyorum. Şimdi bana soracaksınız, “Bazı kurumlar göğsünü gere gere ‘Biz dinledik’ diyor ama ne ceza ne takibat var, bu nedir?” diye. Bunun yanıtı yok, bunun yanıtı olsa olsa özgürlüklerinizin bu konuda yok edildiği ve buna göz yumulduğudur.