Vasiyetnamenin içeriği gizlidir

10 Kasım 2013, Pazar 05:00
AA

Mahfuz hisseli mirasçısı bulunmayan bir kişi, sahibi olduğu gayrimenkulü noterde yaptığı vasiyetname ile birilerine vasiyet ettikten sonra, bu gayrimenkulü satmaya kalkışsa, tapuda, bu gayrimenkul vasiyet olunmuştur diye bir problemle karşılaşır mı? N.B.

Vasiyetname yapan bir kişi hayatının sonuna kadar o vasiyetname ile bağlı değildir. Vasiyetnameyi istediği zaman değiştirebilir, isterse tamamen vazgeçer ve yine istediği zaman malından tasarruf edebilir. Bu genel olarak söyleyebileceğim bir husus. Şimdi özel duruma, yani sorunuza geleyim. Noterde yapılan vasiyetname tutanak altına alınır ve kapalı zarf içinde noterde muhafaza edilir. Bu vasiyetname açık olarak nüfusa veya tapuya gönderilmez. Zarf içinde noter kasasında saklanır.

[[HAFTAYA]]

Ancak bir vasiyetnamesi olduğu bilgisi nüfusa verilir. İçeriği verilmez. Ölüm kaydı nüfusa işlenirken, vasiyetnamesi olduğu görülür ve notere, vasiyetnamenin ilgili adli makamlara gönderilmesi bilgisi verilir. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yapılan vasiyetnamenin içeriği herhangi bir yere gönderilmez, yani tapu müdürlüğü bu vasiyetnameden haberdar değildir, içeriğinden ise hiç kimse haberdar değildir. Bu, işlemler bakımından açıklamam. Şimdi mallarınızdan tasarruf açısından açıklama yapayım: Bir vasiyetname yapılıp mal varlığı birilerine bırakılsa bile, vasiyetname yapan kişinin o mallardan tasarrufunu engellemez. Vasiyetname yapan mallarından tasarruf eder. İster satar, ister bağışlar. Neticede ölümü halinde malvarlığı içinde mallar bulunmaz ise yapacak bir şey yoktur. Yani bir nevi, vasiyetname yapan bu iradesinden vazgeçti anlamı taşır ve vasiyetçinin buna hakkı vardır. Netice: Sorduğunuz vasiyetname yapan kişi malından dilediği gibi tasarruf eder, tapu müdürlüğünde herhangi bir problemle karşılaşmaz. Satış nedeni ile de ölümünden sonra hukuki bir problem yaşanmaz.