Vekilin sorumluluğu var

21 Mart 2015, Cumartesi 05:00
AA

Gayrimenkullerin satışı için ağabeyime vekalet verdim. Daha sonra menkullerin değerinin çok olduğunu öğrendim ama hisseme düşen paradan tek kuruş ödemedi. Buna karşı ne yapabilirim? M.E.

Önce genel bir bilgi vereyim, sonra özel durumunuza geçerim. Bir kimseye vekalet verildiği zaman vekalet alan kişi, vekil namına hareket eder. Yaptığı işlemde onu temsil eder ve bu yolla temin ettiği maddi varlıkları derhal vekalet verene aktarmalıdır. Bu nedenle vekilin sorumluluğu vardır. Elde ettiği para ise bunu derhal vekil edene teslim etmelidir.

[[HAFTAYA]]

Şimdi sizin olayına bakalım. Ağabeyinize gayrimenkul satışı için vekalet verdiniz ama sonra menkullerin değerinin fazla olduğunu öğrendiniz. İşte bu cümlenin şifresinin çözülmesi lazım. Biliyorsunuz gayrimenkul, taşınamaz mal varlığı, daire, arsa gibi. Menkul ise bunların dışında taşınabilir tüm değerler. Acaba siz yazım hatası olarak mı gayrimenkul satışı ile menkul satışını karıştırdınız yoksa olayın içinde hem menkul hem gayrimenkul mü var? Şayet bunlardan hangisi varsa ve ağabeyiniz vekil olarak hareket edip bunları nakde çevirdi ise bunu derhal size teslim etmeliydi. Şayet bu bir ortak mal idiyse bu halde size düşen hisseyi size teslim etmeliydi. Etmedi ise bunu dava açarak talep edebilirsiniz ve hatta elinde haksız olarak bulundurduğu süre için faiz bile talep edebilirsiniz. Ancak benim tavsiyem elinizdeki değerlerin ne olduğunu bilin, menkul mü, gayrimenkul mü? Yani taşınabilir malvarlığı mı taşınamaz mal varlığı mı. Zira dava açmak zorunda kalırsanız dava dilekçesinde çelişik ifade aleyhinize sonuç doğurabilir.