Yasaları dolandınız mı?

18 Aralık 2009, Cuma 05:00
AA

Ablam yıllar önce yurt dışında yaşamaya başladı. Bu arada yurttaki evini satmak için kızına vekaletname verdiğini öğrendim ve bu daireyi ben satın aldım, tapusunu da aldım. Yıllar sonra yurda ziyaret için geldiğinde burada vefat etti. Şimdi kendi çocukları bu satışı iptal ettirip daireyi elimden almak için dava açmaya hazırlanıyorlarmış. Bu davayı kazanabilirler mi? S. S.

Ben size davanın şartlarını ve safhalarını anlatayım, kazanıp kazanamayacakları ihtimalini siz değerlendirin. Herkes hayatta iken malından istediği gibi tasarruf eder. Mal alır, satar, parasını harcar, biriktirir. Yasalar çerçevesinde oldukça kimse karışmaz. Ancak bazen insanlar malını bir başkasını zarara uğratma düşüncesi ile hareket eder. Örneğin mirasçılarının miras hakkı bulunduğu halde onları bu haktan mahrum etmek için ‘yasaları dolanır’ (bugünlerde ünlü bir tabir oldu). Mesela ne yapar? Çocuklarının miras payını bertaraf etmek için malını size bağışlar ama tapuda bunu satış gibi gösterir. Çünkü satış halinde mirasçıların müdahalesi mümkün değildir ama bağışta mümkündür. İşte size açılan dava, ablanızın gerçekte size bağış yaptığı ama yasaları dolanmak için tapuda satış gösterdiği iddiası çerçevesindedir. Böyle bir dava açılırsa davacıların yapacağı iş, size satış değil bağış yapıldığını ispata çalışmaktır. Ancak kendi kızı vekaletname ile bu satışı yaptı ise bunun aksini nasıl ispatlarlar bilemiyorum. Siz de bağış değil para karşılığı aldığınızı belgeleyeceksiniz. Bunda en önemli faktör paranın bir banka kanalı ile havale edilmiş olmasıdır ki ispat bakımından büyük kolaylık sağlar.

Yaptığınız doğru

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığım yerde yasal şartları olmayan birinin bahçıvan adı altında güvenlik görevlisi olarak çalıştırıldığını gördüm. Bu durumu ilgili mercilere bildirdim. Durum tespit edildi ama ilgili merci beni işyerine bildirdi. Bu durumda işyeri benim işime son verdi. 2002 yılından beri çalıştığım işyerinden tazminatımı alamadım. Bunun için nereye başvurayım? T.K.

Sizin yaptığınız elbette vatandaşlık görevi. Bu sebeple işinize son verilmesi haklı neden değil. Bu halde elbette yasal haklarınızı talep edebileceksiniz. Bunun için yapacağınız şey bulunduğunuz yerdeki iş mahkemesine başvurup dava açmaktır. Ancak daha önce yine bilindiğiniz yerdeki çalışma müdürlüğüne başvurup görüş almanızda yarar olabilir. Böyle bir şikayette müfettişler inceleme yapıp durumu tespit ediyorlar ve size bağlayıcı olmayan bir görüş bildiriyorlar. Bu görüş sonradan açacağınız davada kullanılabilir.

Sigorta mecburi

Birkaç yıldır sigortasız çalıştırılıyorum. Bunun için yasal olarak ne yapabilirim? T.Y.

Çalıştırılan herkesin sigortalı olması mecburi. Bunun için sigortaya ihbarda bulunmak mümkün. Ancak çalışanların işverenin korkusu ile buna yanaşmadıkları oluyor. Bu halde işten ayrıldıktan sonra da çalıştığını ispatlamak ve çalışma süresini sigortalılıktan saydırmak için iş mahkemelerinde dava açmaları mümkün. Bunun için şimdiden çalışıldığına dair delil olacak belgeleri toplamakta yarar var.